Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En liten del av Svärdet kikar fram. Resten är täckt av sand. Foto: Bohusläns museum

Till vänster: MS Baltic Explorer som undersökningarna gjordes ifrån. Till höger: En liten del av Svärdet kikar fram. Resten är täckt av sand. Foto: Bohusläns museum

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vrak från 1600-talet hinder för farled?

Är det bara spillror kvar eller döljer sig ett helt skepp under sanden? En marinarkeologisk undersökning av ett vrak från 1600-talet ska ge stöd i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för att utreda sjösäkerhet och kapacitetsbrister in till Landskrona hamn.

Mattias Holmqvist.
Mattias Holmqvist.

– Länsstyrelsen i Skåne och Sjöfartsverket har konstaterat att vraket ligger precis i anslutning till farleden, men det finns i nuläget bristfällig kunskap om vrakets skick. Det kulturhistoriska värdet kan påverka vilka val vi kan göra i åtgärdsvalsstudien för farleden. Det vi utreder är åtgärder för förbättrad sjösäkerhet i nuvarande farled, men också önskemålen att ta in större fartyg till varvet som ligger i Landskrona hamn. Det är unikt att vi gör den här typen av undersökningar i ett ÅVS-skede, säger utredningsledare Mattias Holmqvist.

Åtgärdsvalsstudien gör Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket, Landskrona stad, Länsstyrelsen i Skåne och varvet. Den arkeologiska undersökningen gör Bohusläns museum.

Sjönk efter strid 1658

– Skeppet Svärdet sjönk i oktober 1658 efter en strid i Öresund. En bit därifrån ligger ett mindre känt vrak, men det vet vi inte så mycket om. Nu sammanställer vi all befintlig kunskap från arkiv och rapporter, bland annat de dokumentationer som Malmö museum gjorde på 1980-talet, säger Thomas Bergstrand, marinarkeolog på Bohusläns museum som fått Trafikverkets och Länsstyrelsens i Skåne uppdrag att besiktiga vraken.

Sanden skapar problem

Keramikgryta som hittades vid södra vraket.
Keramikgrytan hittades i området runt det södra vraket, som man ännu inte vet så mycket om. Foto: Bohusläns museum.

Utanför Landskrona är det grunda bottnar. Vågor och starka strömmar gör så att sandvandring ömsom täcker över och ömsom frilägger vraken. Det är också denna dynamik som medför problem med uppgrundning av farleden.

– Så det är inte bara att gå ner och säga att där är vraket. Bägge skeppen är översedimenterade vilket gör att de inte syns på sonarbilderna. Vi har fått utgå från tidigare undersökningar och positionsdata för att lokalisera dem. Genom att sondera med järnspett en till två meter ned i bottnen kan vi få en ungefärlig utsträckning på vraken.

Åtgärdsvalsstudien beräknas vara färdig i april 2019.