Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fem vägsträckor i Skåne permanentas som bygdevägar

Trafikverket och Helsingborgs stad har beslutat att fem lågtrafikerade vägsträckor i Skåne permanentas som bygdevägar. En vägtyp som utformats för att öka attraktiviteten för cyklister.

En bygdeväg har två bredare vägrenar som främst är avsedda för cyklister och en körbana med ett körfält som tydligt har plats för en bil.

Trafikverket och Helsingborgs stad har drivit ett gemensamt forskningsprojekt under två års tid i syfte att undersöka hur mindre trafikerade vägar, som idag har en viss cykelpotential, kan utformas som bygdevägar, för att göra vägen mer attraktiv för gående och cyklister.

Cyklister har lika stor rätt som bilister att vara på vägen

Bygdevägar är en transporteffektiv lösning på det mindre vägnätet där separerade gång- och cykelvägar inte är aktuella att bygga.

– Genom att omfördela vägens yta får cyklister och gående en tydligare och bredare plats på vägen. På så sätt skapar vi en trafikmiljö som signalerar cyklisters och fotgängares lika stora rätt som bilister att vara på vägen, säger Stefan Berg, utredningsledare på Trafikverket Region Syd.

Ett flertal mindre landsvägar runt Helsingborg har fungerat som försökssträckor. Forskningsprojektet i Region Syd är nu avslutat och fem vägsträckor permanentas som bygdevägar. Det gäller:

  • väg 1362 Gantofta-Bårslöv
  • väg 1376 Påarp- mot Mörarp
  • väg 1387 Ödåkra-Allerum
  • Allerum Kyrkväg mellan Allerum och Hittarp
  • väg 1145 Asmundtorp-Häljarp ( en tidigare utredd väg i Landskrona kommun )

Väg 1361 och 1362 Vallåkra-Gantofta avvecklas och återgår till en normal väg med smal vägren.

Under 2019 kommer kompletterande åtgärder ske för att förbättra vägsträckorna ytterligare.

Resultatet av forskningsstudien visar att cyklister tar mer plats på vägen, nu än tidigare. Studien har heller inte kunnat påvisa någon försämrad trafiksäkerhet för fotgängare, cyklister och bilister.

– Det finns fortfarande en viss osäkerhet kring hur man som bilist uppfattar vägtypen. Därför är det viktigt att man håller hastigheten och visar hänsyn, menar Stefan Berg.

FAKTA

Att tänka på när du kör på en bygdeväg:
Du som kör bil eller annat motorfordon använder körfältet i mitten. När du får möte, samt kör i kurvor med dålig sikt; sakta ner och använd vägrenen vid behov. Du måste självklart ta hänsyn till cyklister och gående på vägrenen – precis på samma sätt som du gjort tidigare, innan den nya utformningen togs i bruk. Exakt samma regelverk gäller för bygdevägar som för andra vägtyper.