Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Insatser på E6 och E6.02 har lett till bättre framkomlighet och tryggare trafikmiljöer

Ökad trafiksäkerhet, bättre framkomlighet och en tystare boendemiljö. Det är vinsterna med Trafikverkets ombyggnad av väg E6.02, sträckan Flädie-Lund och trafikplats Flädie. Arbetet har pågått sedan sommaren 2016 och avslutas nu.

Hela sträckan från Lund till E6 vid trafikplats Flädie är nu mötesseparerad med mitträcke och det finns två körfält i varje riktning. Insatserna har lett till flera trafiksäkerhetsvinster.

- Den stora vinsten är mötessepareringen som tar bort risken för mötesolyckor. En stor vinst är också att de korsningar och anslutningar där det tidigare var möjligt att göra vänstersväng är bortbyggda. Vänstersvängar är en av de stora riskerna med landsväg, säger Torbjörn Sundgren, projektledare på Trafikverket.

Bättre flyt i trafiken

Insatserna vid E6.02 har också gjort framkomligheten bättre. Vid trafikplats Flädie har trafiksignalen ersatts med en cirkulationsplats, och den gamla bron över E6 har ersatts av en ny bro som inrymmer tre körfält. Det gör att trafikströmmen från Bjärred och avfarten från E6 nu går in i två olika körfält.

- Det är en stor fördel i framkomlighet. Där vi tidigare haft problem med lång köbildning vid röd signal flyter trafiken nu betydligt bättre, säger Torbjörn Sundgren.

Förbättrad boendemiljö

Längs E6.02 har bullerskärmar byggts vid Fjelie och Gamlemark. Dessutom har E6.02 på dessa sträckor fått en så kallad lågbullrande beläggning som dämpar trafikbullret ytterligare. Dessa åtgärder gör att boende intill vägen utsätts för betydligt lägre bullernivåer än tidigare.

Höjd hastighet på sträckan

Insatserna på E6 har också lett till förbättrad framkomlighet eftersom hastigheten har höjts till 100 km/h där det tidigare har varit 70 km/h och 90 km/h.

Det kvarstår lite arbete vid E6.02, bland annat att färdigställa bullerskärmarna vid Fjelie by. Slutarbetet pågår fram till och med 21 december. Dessutom måste en lantmäteriförrättning som överklagats avgöras av mark- och miljödomstolen innan de tre sista enskilda anslutningarna till E6.02 kan stängas. Vi hoppas kunna slutföra detta under 2019.