Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny plan för att förebygga olyckor vid extremväder i Skåne

Nu arbetar Trafikverket med att ta fram en plan för att förebygga att dåligt utrustade lastbilar kör fast och blir stillastående vid extremväder i Skåne. Arbetet görs i samarbete med Räddningstjänst, Polisen och Trafikverkets entreprenörer.

I februari och mars i år drabbades Skåne av stora mängder snö som fick stor påverkan på framkomligheten på vägarna. Nu tar Trafikverket tillsammans med några andra aktörer fram en plan för att kunna mildra påverkan på trafiken vid liknande situationer framöver.

- Efter de stora snömängderna tidigare i år drog vi flera lärdomar. Vi bjöd in Räddningstjänst och några av våra entreprenörer för att tillsammans diskutera igenom den gångna vintern och vad vi kan göra för att rusta oss bättre inför framtida vintrar. För att varje aktör ska kunna fatta rätt beslut så är det nödvändigt att veta vad de andra gör, annars kan felaktiga beslut medföra både trafikstopp och olyckor. Det handlar mycket om att aktörerna ska bli mer samspelta, säger Suzanne Stjernström, projektledare på Trafikverket. 

Lastbilar i kolonn bakom plogbil

Arbetet med planen fortsätter under 2019 men redan nu har ett antal insatser identifierats som aktörerna arbetar med att få till stånd. En av dem är möjligheten att vid så kallat särskilt väder hålla kvar lastbilar som lämnar färjorna i Skånes hamnar. För att säkerställa att de inte fastnar på de stora vägarna ska de köra i kolonn bakom en plogbil. De vägar som är aktuella som möjliga kolonnvägar är E65, E6 och riksväg 13 och 19.

Innan en lösning kan finnas på plats återstår det en del frågor. Dels handlar det om vilka befogenheter man ska ha i hamnarna för att kunna hålla kvar lastbilarna, dels vem som i så fall ska ha befogenheten.

- Vi behöver också säkerställa att vi har en tillräckligt stor yta i hamnarna där lastbilarna kan ställas upp och personal på plats. Det behöver vi säkerställa genom dialog med hamnarna, säger Suzanne Stjernström.

Få bättre koll på stillastående bilar

Ytterligare en åtgärd som identifierats är behovet att bättre märka ut och informera om var bilar som är stillastående eller övergivna finns.

- Det handlar om att trafikanter och plogbilsförare enkelt ska kunna se var de stillastående bilarna finns, för att förebygga olyckor. Nu arbetar Räddningstjänsten och Polisen med att få till ett arbetssätt kring det. 

Fakta Särskilt väder
Vid extrema vädersituationer när snömängd och vindhastighet överstiger ett visst värde så klassas väderförhållandet som särskilt väder. Vid särskilt väder har Trafikverkets entreprenörer svårt att uppfylla de normala åtgärdskraven för underhåll av vägar. Det gör att åtgärdstider för plogning och mängden snö som får ligga på vägen skiljer sig från normala förhållanden. Men  snöröjningsåtgärder och halkbekämpning ska utföras oavbrutet, med optimalt utnyttjande av resurser för att uppnå en standard så nära de normala åtgärdskraven som möjligt.