Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så påverkas miljöföreteelser när havet stiger

På många ställen ligger vägar och järnvägar nära havet och riskerar att översvämmas. I ett examensarbete som utförts på Trafikverket undersöks hur översvämningarna också drabbar sidoområdenas miljöföreteelser som alléer, artrika vägkanter och milstenar.

Syftet med examensarbetet är att lokalisera statliga vägar, järnvägar och miljöföreteelser som riskerar att översvämmas vid en havsnivåhöjning. Eftersom miljöföreteelser ofta ligger på lägre höjd än vägar och järnvägar påverkas de mer av havsnivåhöjningarna. Störst risk finns det hos artrika väg- och järnvägsmiljöer, men även befintliga och behövda faunapassager för medelstora däggdjur riskerar att översvämmas.

Fokus på de skånska kommunerna

I examensarbetet studeras hur havsnivåhöjningarna påverkar de skånska kommunerna. I Kristianstad kommun finns flera områden med mycket låg höjd över havet, till exempel Sveriges lägsta naturliga punkt på 2,41 m under havsnivån. I kommunen påverkas hela kusten och en stor yta som sträcker sig från kusten in över centrala Kristianstad.

Den kommun där störst andel miljöföreteelser påverkas av de analyserade havsnivåhöjningarna är Höganäs, där ungefär hälften av miljöföreteelserna riskerar att översvämmas. För väg- och järnvägsobjekt återfinns den största procentuella påverkan i Trelleborgs kommun, där 20 till 25 % av objekten påverkas

Viktigt bidrag i klimatanpassningsarbetet

Resultatet från examensarbetet kan användas för att identifiera områden som redan idag riskerar att översvämmas, till exempel vid storm. Men det går även att använda för att identifiera risker på längre sikt. I januari 2019 trädde en Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete i kraft. Enligt den ska många myndigheter, bland andra Trafikverket, göra klimat- och sårbarhetsanalyser.