Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så reser skåningarna

Antalet bilresor per person minskar i Skåne och kollektivtrafiken ökar. Detta enligt den största resvaneundersökningen som någonsin gjorts i Skåne.

För att få ökad förståelse om medborgares resvanor i länet har Region Skåne tillsammans med Trafikverket och alla Skånes kommuner genomfört en omfattande undersökning hösten 2018.

Fler reser kollektivt

Biltrafiken i Skåne har minskat från att 57 procent av alla resor görs med bil till 53 procent. Samtidigt har kollektivtrafikresandet ökat från 15 procent av alla resor till 20 procent enligt resvaneundersökningen. Och det är i synnerhet tågresandet som har ökat, från 6 procent till 9 procent av alla resor.

Att cykla är fortsatt populärt

Varje dag görs en miljon cykelresor i Skåne. Det innebär att andelen cykelresor är oförändrad sedan tidigare undersökningar och motsvarar 16 procent av resandet. Då är alla cykelresor till bussen och tågen inte inräknade. Högst andel resor som sker med cykel har Lunds kommun, även om andelen har minskat något - från 28 procent av alla resor till 27 procent. I Malmö har istället cykelns andel av alla resor ökat från 22 till 25 procent.

Resvaneundersökningen visar också att andelen av befolkningen som inte reser varje dag har ökat. År 2007 reste 80 procent av skåningarna varje dag. Idag är motsvarande siffra 66 procent.

Förståelse är grunden till utveckling

För att planera åtgärder i transportsystemet behöver Trafikverket en förståelse för medborgarnas resvanor. För detta använder vi oss av nationella undersökningar och studier, men regional information ger oss ett fördjupat kunskapsunderlag.

-Vi kan använda det regionala materialet för att utvärdera hur pass väl nationella resmönster stämmer med resvanorna i Skåne. Undersökningen kommer också att vara ett viktigt analysmaterial i olika studier. Exempelvis i studier kring behov och brister i infrastrukturen kan vi använda undersökningen i analyserna för att ta fram en effektivare mix av åtgärder, säger Christina Ripa trafikanalytiker Trafikverket.

- Detta var den största resvaneundersökningen som har gjorts i  Skåne. Vi har ännu inte hunnit sätta oss in helt i detta omfattande underlag, utan det är först nu när resultatet har kommit in som vi bättre kan förstå hur skåningarna reser och vad vi och kommunerna kan göra för att förenkla skåningarnas vardag och samtidigt få fler att resa mer hållbart, säger Emma Morin projektledare Region Skåne.  

resevaneundersokning_190527.jpg

Om undersökningen

  • Undersökningen besvarades av 37 000 skåningar. 
  • De svarade på vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor gjorde under en dag. Hur långa resorna var, med vilket färdsätt och till vad.
  • Med det som underlag formas en omfattande bild över hur resorna i Skåne sker.
  • Undersökningen följde på motsvarande undersökningar som gjordes 2007 och 2013.

Ta del av undersökningen

Om du är intresserad av resultatet kan du hitta mer information på Region Skånes webbsida via länken nedan. Där finns inte bara färdiga rapporter utan också omfattande möjligheter att ta ut data själv och se hur resandet ser ut i varje enskild kommun.