Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Malmö stad underhåller bro över trafikplats Sege fram till december 2019

Från måndag den 12 augusti till mitten av december kommer framkomligheten på bron över trafikplats Sege att begränsas på grund av ett underhållsarbete som genomförs av Malmö stad.

Ena delen av bron stängs av i etapper och det kommer vara dubbelriktad trafik på en bro i taget. Inledningsvis kan det vara störande med risk för köbildning. Men planera gärna din resa under arbetsperioden.

Trafikpåverkan:

  • Arbetet påverkar trafiken på E6/E22 norr om Malmö.
  • Körfält stängs av i etapper, dubbelriktad trafik på en bro i taget.
  • Hastigheten sänks till 50km/tim.
  • Avsvängningskörfält förlängs för att avlasta trafikflödet

Att tänka på:

  • Risk för köbildning under den här perioden på grund av färre körfält och nedsänkt hastighet.
  • De första dagarna kan det uppstå en märkbar köbildning och fördröjd restid förbi platsen, särskilt i högtrafik kl 07-09 och 15-17
  • Efter några dagar bedöms trafikeringen ha balanserats, eftersom en del förväntas välja annan resväg eller restid. Då bedöms en mer marginell restidspåverkan uppkomma i högtrafik.
  • Planera din resa och räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under den här perioden.

Läs mer om broarbetet hos Malmö stad