Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar begränsar framkomligheten på E6 Vellinge-Malmö

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Nu genomför vi undersökningar för att få kunskap om markförutsättningar inom det aktuella området.

Arbetet planeras att utföras från och med 8 till 18 oktober mellan klockan 09.00 - 15.00 och 19.00 - 23.00. För att vi ska kunna skapa en säker miljö för dig som färdas på sträckan och för personalen som utför arbetena behöver vi stänga av det yttre körfältet i norrgående riktning etappvis 500 meter, mellan trafikplats Vellinge och Petersborg. Hastighetssänkning rekommenderas till 30 km/h. 

Planera din resa och räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under den aktuella perioden. 

Om projektet

Projekt E6 trafikplats Vellinge-Petersborg är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö – Falsterbonäset. Åtgärderna bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. Förändringarna ger även positiva effekter på samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.

E6/E22 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg är en hårt belastad sträcka som påverkar framkomligheten för kollektiv – och biltrafik samt tunga transporter. Ett tredje körfält höjer kapaciteten och ger en ökad trafiksäkerhet, ett smidigare flöde, färre störningar och bättre restider.

Undersökningsarbeten genomförs under hösten för att veta mer om vilken hänsyn vi måste ta när vi väl planerar att bygga det tredje körfältet 2023. Trafikverket kommer att under hösten inleda dialog med berörda och allmänhet för synpunkter på projektet.