Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar begränsar framkomligheten mellan Kungstorp och Skanör

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten mellan trafikplats Kungstorp och Falsterbo. Nu genomför vi undersökningar för att få kunskap om markförutsättningar inom det aktuella området.

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten för samtliga trafikslag på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och Falsterbo. 

För att veta mer om vilken hänsyn vi måste ta när vi väl börjar bygga, utför vi markundersökningar längs med sträckan. Geotekniker planerar att genomföra sina undersökningar från måndag 16 september till början av november 2019. Mätningarna utförs främst dagtid klockan 09-15, under denna period är det begränsad framkomlighet mellan trafikplats Kungstorp och Skanör. Vid tre tillfällen, 15-17 oktober, kommer mätningarna att ske nattid. Trafiken leds då om från väg 100 vid cirkulationsplats Stora Hammar till Kungstorpsvägen klockan 21-05. Det finns ungefär 50 mätpunkter längs hela sträckan. När mätningarna utförs kommer ett körfält vara avstängt kring undersökningspunkten.

Maskiner används i arbetet

En lastbil kommer att stanna till och parkera i närheten av förutbestämda undersökningspunkter på sträckan. En mindre borrbandvagn lastas av från lastbilen och kör fram till undersökningspunkten. Borrbandvagnen borrar ett hål om ca 10 cm i diameter några meter ner i marken (ungefär 4–10 meter). Man får genom detta dels information om vilka olika jordmaterial som finns där men även information om markens hårdhet. En undersökningspunkt tar ungefär 2–4 timmar att genomföra. Trafikverket avser nyttja befintliga vägar vid undersökningarna. I de fall undersökningspunkterna inte kan nås från vägen kommer terränggående fordon användas.

Om projektet

Projekt väg 100 trafikplats Kungstorp – Falsterbo är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö – Falsterbonäset. Åtgärderna bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. Förändringarna ger även positiva effekter på samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.