Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten inför upprustning av Rååbanan

Just nu förbereder vi inför ett spårbyte mellan Helsingborg och Teckomatorp nästa år. Vi sänker ner kablar längs järnvägen så att de inte riskerar att gå sönder under spårbytet.

Trafikverket ska byta spår och växlar mellan Helsingborg och Teckomatorp hösten 2020. Arbetet nästa år genomförs för att göra järnvägen robustare, trafikstörningarna färre och resan med tåg enklare.

För att vi ska kunna utföra arbetet hösten 2020 behöver vi redan nu lokalisera och sänka ned befintliga kablar som ligger längs järnvägen, så att de inte riskerar att gå sönder under spårbytet. Maskinen som används i arbetet är som en stor dammsugare, som suger upp grus och sand för att hitta kablarna och sänka ned dem på ett skonsamt sätt.

Arbetena pågår kvälls - och nattid kl 19-03 fram till 4 oktober 2019. Samma arbete kommer även att göras våren 2020. Tågen ersätts av bussar under våra förberedande arbeten samt under spår - och växelbytet 2020.

 

Om spår - och växelbytet 2020

Rååbanan är i dagsläget föråldrad och spåren byts därför ut för att öka driftsäkerheten och minska underhållsbehovet. När vi är klara kommer de nya delarna hålla i 50 år till.

Arbetet med det 30 kilometer långa spår – och växelbytet mellan Helsingborg och Teckomatorp planeras att utföras i nio veckor under hösten 2020. För att vi ska kunna utföra arbetet och skapa en säker arbetsmiljö behöver vi då stänga av tågtrafiken helt på sträckan. Godståg kommer att ledas om via andra banor och persontåg ersätts av busstrafik under hela arbetets gång. Mer information om arbetet och ersättningstrafiken kommer några månader innan avstängningen 2020.

Läs mer om projektet här