Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så går järnvägsarbetet mellan Ystad och Simrishamn

Arbetet med att rusta upp järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är i full gång. De tre första veckorna har flutit på bra och en hel del både mindre och större arbeten har hunnits med så här långt.

- Vi försöker utnyttja totalavstängningen så mycket det bara går, så vi har en stor mängd arbete som utförs på kort tid. Vår entreprenör arbetar i skift, både på dagen och på natten. Det ser väldigt bra ut så här långt, vi följer tidplanen, säger Johan Sjöström, projektledare på Trafikverket.

Ett av de stora jobben som avklarats är blästring och ommålning av järnvägsbron över Västerleden.

- Vid målningen av bron har vi testat ett nytt målningssystem som innebär att vi har kunnat göra arbetet på betydligt kortare tid.

Dessutom har spåren från Hamngatan till i höjd med Svartgränd bytts ut. Kontaktledningsarbeten har utförts och befintliga spår på bangården har rivits för att möjliggöra plats för nya spårdragningar.

- Vi har också rivit den gamla signalanläggningen. De tio teknikhusen är på plats och transformatorstationerna till förbättringen av kraftförsörjningen till tågen har kommit på plats i förra veckan, säger Jan Källqvist, projektledare på Trafikverket.

- Nu fortsätter vi upprustningsarbetet och härnäst lägger vi stort fokus på att bygga nya spår på bangården i Ystad och förlänga plattformarna. Vi kommer också arbeta med elektrifiering av spåren för att göra järnvägen mer robust och mindre störningskänslig, avslutar Jan Källqvist.

Kommande insatser den närmsta tiden 

  • Byggnation av nya spår på bangården.
  • Ny kanalisation för att förbereda för kabelarbete.
  • Elektrifiering av spår
  • Förlängning av befintliga plattformar i Ystad.