Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stort arbete för att förbättra järnvägen Ystad–Simrishamn

2000 meter nya spår, 25 mil kabel, 10 teknikhus, 100 meter längre plattformar och en modernare bangård i Ystad. Det är några av de åtgärder som ska förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Om några dagar startar det omfattande arbetet som kommer att pågå de närmsta åren. Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn har fått en kraftig trafikökning de senaste åren och är idag hårt belastad. Trafikverket gör nu stora insatser för att förbättra sträckan. När arbetet är klart kommer järnvägen vara mer robust, störningarna färre och resan med tåg enklare. Genom att skapa bättre förutsättningar för människor att ersätta bilresor med kollektivtrafik får vi även stora samhällsvinster.

– Det här är en stor upprustning där vi satsar omkring 500 miljoner kronor för att skapa en robustare och bättre järnväg mellan Ystad och Simrishamn. Arbetet sker i flera etapper och den första delen genomförs från den 9 september till den 25 november 2019, då vi behöver stänga av tågtrafiken för att kunna utföra arbetet, säger Jan Källqvist projektledare på Trafikverket.

Utveckling och teknik skapar nya möjligheter för tågtrafiken

Det nio veckor långa arbetet längs den knappt fem mil långa sträckan börjar med byte av spår och växlar, kablar och signaler. Säkerheten vid järnvägen kommer också att förbättras i samband med att övergångar förses med bommar, vilket även betyder att hastigheten kan höjas på vissa sträckor. Dessutom ersätts det befintliga ställverket med ett nytt och tågen kommer då att fjärrstyras från Malmö. Det innebär att tågklarerarna gör sin sista dag i Ystad i september.

Som en del i att öka kapaciteten på banan kommer vi att bygga om Ystad bangård och förlänga plattformarna. Det innebär att vi möjliggör för längre tåg att köra in till stationen men också att mötande tåg slipper vänta på varandra, då kommer två tåg att kunna köra in samtidigt.

– Effekterna av insatserna ser vi när alla delarna av arbetet är klart i slutet av 2021, säger Johan Sjöström projektledare på Trafikverket.

Bättre tågtrafik kräver stopp

Under avstängningen ersätts all tågtrafik med buss på sträckan Svarte–Ystad–Simrishamn. Tågtrafiken kommer vara avstängd på sträckan Svarte–Ystad–Tomelilla 9 september–8 november. Mellan Tomelilla och Simrishamn är tågtrafiken avstängd 9 september–24 november.

Bussarnas avgångs- och ankomsttider är anpassade till tågtiderna i Svarte och de stannar på samtliga ordinarie tågstationer. Ersättningstrafiken är sökbar i Skånetrafikens app. Skånetrafiken kör också extra regionalbusslinjer under avstängningen.

– Det här är en viktig satsning som förbättrar vår tågtrafik i södra Skåne. Vi gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för resenärerna under avstängningen. Viktigt att tänka på är att det tar längre tid att resa med buss än med tåg, och att man därför måste starta sin resa tidigare än normalt för att komma fram som planerat, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare för Pågatågen hos Skånetrafiken.

Framtida ambitioner för järnvägen mellan Malmö–Ystad–Simrishamn

Tiotusentals resenärer färdas med tåg på sträckan Malmö–Ystad–Simrishamn varje dag. Pendlingsmönstren kännetecknas av stora flöden i riktning mot de regionala kärnorna. Eftersom tillgängligheten är lägre i sydöstra Skåne än i övriga regionen är det viktigt att vi har en fungerande kollektivtrafik för arbetsresor, studiependling och fritid.

– Trafikverkets satsningar på järnvägen i sydöstra Skåne har pågått under en längre tid. Genom höstens arbeten får vi en ännu mer tillförlitlig järnväg som underlättar för människor att resa kollektivt, säger Sara Lundgren, samhällsplanerare på Trafikverket.

Framtidsambitionerna för banorna stannar dock inte där. Region Skåne tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie med rekommenderade satsningar indelade i etapper. Slutmålet år 2050 är dubbelspår på hela Ystad- och Österlenbanan samt triangelspår i Tomelilla. Det betyder att restiderna förkortas till Ystad och Simrishamn, en ökad turtäthet, samt en bättre tillgänglighet till Köpenhamn.

Insatserna innebär mötesspår på platser där de gör störst nytta i restidsvinst och effektivitet. Om alla etapperna genomförs kommer restiden med direkttåg Malmö-Ystad bli 17 minuter kortare och Simrishamn-Malmö 22 minuter kortare. Det skulle även kunna ge fler avgångar med kvartstrafik och halvtimmestrafik för respektive sträckor. Dock förutsätter genomförandet att första etappen finansieras i kommande nationella plan 2022–2033.