Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet för en säkrare järnväg pågår för fullt

I Sverige dör varje år mellan 85-100 personer som befunnit sig på de spår som Trafikverket förvaltar. Av dessa är närmare 80 procent självmord. I region Syd kommer närmare 50 plankorsningar att åtgärdas de kommande åren.

Säkerheten vid plankorsningar är ett prioriterat område för Trafikverket och vi arbetar kontinuerligt med insatser för att ta bort plankorsningarna eller öka säkerheten vid dem. Samtidigt som arbetet med plankorsningar har Trafikverket under flera år satt upp stängsel före åtgärder vid plankorsningar, detta är ett ställningstagande som bottnar i att det förolyckas betydligt fler personer i den typen av olyckor än i plankorsningsolyckor.

I region Syd (Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping) finns det drygt 1 200 plankorsningar mellan järnväg och olika slags vägar. Av dessa är närmare 650 aktiva med någon slags bom, ljus- och/eller ljudvarning. Övriga omkring 550 plankorsningar är oskyddade med eller utan kryssmärke.

Under 2018 har antalet dödsolyckor ökat jämfört med 2017. Ökningen har inte analyserats färdigt men tros bero på ett större antal självmord.

Diagram som visar omkomna i plankorsningar mellan 2010-2018 i hela Sverige. Obs 2018 års siffror är preliminära.

Trafikverket bedriver ett aktivt arbete för att öka järnvägssäkerheten i spår

I region Syd slopas varje år ett flertal plankorsningar. Under åren 2016-2018 slopades totalt 102 plankorsningar och under perioden 2019-2020 kommer närmare 50 plankorsningar som kommer att byggas om eller slopas.

Trafikverket kommer under den nationella planen för år 2018-2029 avsätta cirka 3 miljarder kronor till riktade investeringsåtgärder inom åtgärdsområdet Trafiksäkerhet järnväg. Detta gäller åtgärder för att förebygga personpåkörningar i spår, plankorsningar och stationer samt för att höja säkerheten i plankorsningar.