Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utbyggnad av Kastrups station ger smidigare tågtrafik över bron

Den danska regeringen vill bygga ut tågstationen på Kastrup. Det förväntas få positiva effekter på tågtrafiken över Öresundsbron, både i form av mindre störningar och tätare trafik.

Kapaciteten på den nuvarande stationen vid Kastrup räcker inte för den framtida tågtrafiken till och från flygplatsen. Därför planerar den danska regeringen för en utbyggnad av järnvägsstationen så att det blir två spår i vardera riktningen med perrong.

Utbyggnaden gör att tågtrafiken över Öresundsbron kan förtätas och den blir inte lika störningskänslig.

- Under de knappt 20 år som vi kört tåg på Öresundsbron har Kastrups station blivit den största flaskhalsen på banorna som ligger i anslutning till själva Öresundsbron. Med en utbyggd tågstation på Kastrup så kan vi köra tågen över Öresund och vidare genom Citytunneln med ett par minuter tätare intervall än idag, säger Tore Edbring, trafikplanerare på Trafikverket.

- Vi har tillsammans med Banedanmark börjat titta på ett detaljerat trafikupplägg över Öresundsbron för år 2025, då den nya stationen beräknas vara klar liksom en del viktiga utbyggnader i Skåne. Inom ett år räknar vi med att ha förslag på konkreta tidtabeller, säger Tore Edbring.

Bättre flyt även för godstrafiken

För godstrafiken blir det också bättre flyt, men här är effekterna svårare att bedöma eftersom tågen kör långa sträckor och förbättringar i en specifik punkt inte alltid ger direkt effekt.

De viktigaste ombyggnaderna i det skånska järnvägsnätet fram till 2025 är:
- Fyra spår Malmö-Lund
- Dubbelspår på Västkustbanan Ängelholm-Helsingborg
- Sträckorna Åstorp-Teckomatorp och Kävlinge-Lomma-Malmö anpassas för fler tåg och ny pågatågstrafik
- Kapacitetsförstärkning Malmö-Ystad-Simrishamn med flera åtgärder, såsom ny mötesstation i Gärsnäs.