Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen att tycka till om extra körfält E6 Vellinge-Malmö

Nu bjuder vi in till ett första samråd samt öppet hus för att informera och inhämta värdefull kunskap från berörda och allmänhet för att kunna planera projektet på bästa sätt.

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg för att öka framkomligheten för busstrafiken i riktning mot Malmö, vilket också kommer ge en positiv effekt på gods – och biltrafiken.  

Tid och plats:

Vi ser fram emot att träffa dig tisdagen den 26 november 2019 kl 16.30-20.30 i Framtidskompassens matsal i Vellinge. Besöksadressen är Assarsgatan 8. 

Du får information om:

  • Samrådsunderlaget för vägplanen och den formella handläggningen.
  • Projektet och dess utformning, påverkan på miljön samt ersättningsfrågor.

Vi presenterar samma information vid två tillfällen, kl. 17 och 19. Därefter finns det möjlighet att gå runt till olika stationer med specifika ämnesområden för att få mer information och ställa frågor. Om du vill förbereda dig inför mötet finns mer information tillgängligt från och med 2019-11-25 på projektets webbsida. 

Hur vi tar del av dina kunskaper och synpunkter:

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget eller hur förslaget påverkar dig direkt på det öppna huset. Du kan även lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via en digital enkät som kommer att finnas tillsammans med samrådsmaterialet på projektets webbsida från och med 2019-11-25. Synpunkterna vill vi ha senast den 2019-12-16.

Du kan påverka vid flera tillfällen:

Du kan när som helst kontakta oss via telefon eller e-post för frågor och funderingar kring projektet. Vid flera tillfällen kommer det att finnas möjlighet till synpunkter på projektet. Representanter kommer även att bjuda in till ytterligare samrådsmöte på orten våren/sommaren 2020. 

Om projektet 

Projekt E6 trafikplats Vellinge-Petersborg är en del av ett större åtgärdspaket för en förbättrad kollektivtrafik mellan Malmö – Falsterbonäset. Åtgärderna bidrar till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. Förändringarna ger även positiva effekter på samtliga trafikslag på den aktuella sträckan.

E6/E22 mellan trafikplats Vellinge och Petersborg är en hårt belastad sträcka som påverkar framkomligheten för kollektiv – och biltrafik samt tunga transporter. Ett tredje körfält höjer kapaciteten och ger en ökad trafiksäkerhet, ett smidigare flöde, färre störningar och bättre restider.