Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Julbelysning på statliga genomfartsvägar – vad gäller

Sedan några år har Trafikverket blivit mer restriktiva att ge tillstånd att hänga upp belysning på de statliga genomfartsvägarna i kommuner. Vi ser också över vilka som har tillstånd för detta eller inte.

Endast i speciella fall kan vi ge tillstånd att hänga upp julbelysning och skälen till vårt förhållningssätt är främst två: säkerhet och lagändringar.

Sedan den nya ellagen infördes är det inte tillåtet för Trafikverket att förse andra parter med ström från våra anläggningar.

Det andra skälet är säkerheten. Belysningsstolparna längs våra vägar är inte dimensionerade för den extrabelastning som julbelysningen utgör. Dessutom kan belysningen bli ett stort vindfång och på så vis en säkerhetsrisk för trafikanter och gående. 

Tre viktiga regler gäller: 

  • Ansökan ska göras varje år.
  • För att ett tillstånd ska prövas måste det finnas en egen elmätare och en godkänd elinstallation. Annars möjliggör inte ellagen att tillstånd ges.
  • Varje önskad installation värderas ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Mer information om ellagstiftningen med mera finns på energimarknadsinspektionens och elsäkerhetsverkets webbplatser.

Energimarknadsinspektionens webbplats
Elsäkerhetsverkets webbplats

Här kan du läsa mer om belysningsfrågan och ansöka om tillstånd.