Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplan för gång - och cykelväg på Österlen ställs ut för granskning

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge i Ystad och Simrishamns kommun. Nu ställs vägplanen ut för granskning till och med 31 januari 2020.

Gång - och cykelvägen blir en del av den nationella cykelleden Sydkustleden. Den nya vägen möjliggör en trafiksäker förbindelse längs kusten för cyklister och gående samtidigt som man smidigt når viktiga målpunkter för arbete, skola och rekreation.

Förslaget till vägplanen ställs nu ut för granskning från 18 december 2019 till 31 januari 2020 för att inhämta synpunkter från berörda och allmänhet.

Plats för handlingar: Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning som beskriver vilka konsekvenser det ger på miljön finns tillgänglig för granskning hos:

  • Trafikverket Region Syd Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö.
  • Ystad kommun, Nya Rådhuset, Österportstorg 2, 271 80 Ystad.
  • Simrishamns kommun, Stadshuset, Stortorget, Simrishamn.

Synpunkter: Delar av handlingarna och information om hur man går till väga för att lämna synpunkter finns på projektets webbsida.

Preliminär tidplan för projektet

Vintern 2019: Vägplanen ställs ut för granskning -  fastighetsägare, allmänhet och myndigheter ges möjlighet att komma med synpunkter. Trafikverket behandlar sedan de synpunkter som kommit in under granskningsperioden.

Våren 2020: Trafikverket skickar in vägplanen för fastställelseprövning. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske.

2021 - 2023: Byggnation av den nya gång - och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.