Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

pågatåg i skånskt landskap
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Grön signal för tågstation i Alnarp

Nu är det klart med ett avtal för byggande av en station i Alnarp. Stationen som blir en del av Lommabanan planeras byggas under åren 2024-2026.

Lommabanan betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela sydvästra Skåne.

- Det känns väldigt positivt att vi nu har ett avtal klart för stationen i Alnarp. Snabba och smidiga förbindelser på Lommabanan kan leda till att fler väljer tåget framför bilen och på så sätt även bidra till att avlasta den hårt trafikerade E6, säger Helen Nilsson, samhällsplanerare på Trafikverket.

Stationen i Alnarp tillsammans med nytt mötesspår ingår i nästa etapp av Lommabanans utbyggnad. Sedan tidigare är det beslutat att etapp 2 också innefattar byggande av en tågstation i Flädie och förlängning av befintligt mötesspår. Ambitionen är att planering och projektering genomförs under 2020-2024 och att den faktiska byggnationen sker under 2024-2026.

- Arbetet kommer ske i nära samarbete mellan alla involverade aktörer, alla parter är måna om att sätta igång arbetet så fort som möjligt, säger Helen Nilsson. 

Den första etappen av Lommabanans utbyggnad är klar i december 2020. Då öppnar Lommabanan för persontågstrafik, med stopp i Furulund och Lomma. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen, under ett par timmar på morgon och kväll hoppas vi kunna trafikera med halvtimmestrafik. Det nya mötesspåret, i etapp 2, möjliggör halvtimmestrafik på Lommabanan.