Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Chans att tycka till om ombyggnad av väg 100, Falsterbo-Vellinge

Förbättringarna på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och Falsterbo kommer att öka framkomligheten på sträckan och bidra till att det regionala superbusskonceptet mellan Malmö-Falsterbonäset kan genomföras. Nu genomförs projektets andra samråd.

Trafikverket planerar att genomföra en samling åtgärder för att öka framkomligheten och förbättra för kollektivtrafiken på väg 100 mellan trafikplats Kungstorp och cirkulationsplats Falsterbo i Vellinge. Nu genomförs samråd för att inhämta värdefull kunskap från berörda och allmänhet för att kunna planera projektet på bästa sätt.

Samråd genomförs för de två deletapperna trafikplats Kungstorp och Stora Hammar-Kungstorp. Läs mer om vår planering och hör gärna av dig till oss med vad du tycker senast 6 april 2020.

Samrådsunderlaget som kan lämnas synpunkter på hittas nedan på projektets webbsida. Det går att lämna synpunkter via brev eller e-post, mer information om hur man går till väga finns beskrivet på webbsidan. 

Nytt sen första samrådet i november

·Projektet medför betydande miljöpåverkan: Samrådsunderlaget för respektive deletapp skickades i början av året till länsstyrelsen, som har beslutat att projekten medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram för åtgärderna vid trafikplats Kungstorp och Stora Hammar-Kungstorp . Arbetet med vägplanerna fortsätter under våren 2020 med att en samrådshandling tas fram.

·2+1 väg trafikplats Kungstorp: För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i trafikplats Kungstorp föreslås vägen utformas som 2+1 väg med parallellavfarter för både södergående och norrgående riktning. Med denna lösning kan trafikanter som svänger av i trafikplatsen (mot väg 585) bromsa i eget körfält. 

·Breddning av väg 100 Stora Hammar-Kungstorp: För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten Stora Hammar-Kungstorp föreslås väg 100 breddas, så att det blir 2+2 körfält på sträckan.

Inställt samrådsmöte!

Med anledning av rådande läge och risk för smittspridning av coronavirus covid 19, ställer vi in samrådsmötet onsdagen 25 mars. Bedömningen grundar sig på antalet förväntade deltagare och med våra besökares samt vår och våra leverantörers personals hälsa i åtanke. Du är välkommen att lämna synpunkter på samrådsmaterialet enligt anvisningarna på projektets webbsida. Vi återkommer med information till särskilt berörda med tid för kommande samråd och under vilka former samråd på orten kommer att ske.