Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

På jakt efter förhistoriska lämningar Tjörnarp-Sandåkra

Trafikverket behöver inför ombyggnaden av väg 23 Tjörnarp-Sandåkra mellan Höör och Hässleholm göra arkeologiska undersökningar för att kunna ta hänsyn till och bevara kunskap om eventuella förhistoriska lämningar som finns i området där vägen ska byggas.

Ombyggnaden kommer att ha sin sträckning genom områden som ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område. Genom arkeologin kan vi ta reda på var förhistoriska lämningar finns och var människor har verkat och bott i forna tider. Därför ska vi nu för andra gången ut och titta i området. 

Dolda fornlämningar kan finnas 

Under december 2017 genomförde vi en arkeologisk utredning. Undersökningen bestod av kart och arkivstudier samt fältinventering som innebar att arkeologer besökte området till fots och tittade på terrängen samt landskapets former. Inga markingrepp utfördes. Vid utredningen noterades 27 områden inom den aktuella sträckan där under mark dolda fornlämningar kan förväntas finnas.

Resultatet presenteras i en rapport 

Den här gången undersöks området på vardagar mellan april och maj. Arkeologer kommer att sökschakta med grävmaskin. På kortare sträckor kommer matjordslagret att tas bort för att konstatera om det finns någon fornlämning på platsen. Jorden läggs sedan tillbaka och marken återställs. Resultaten och fornlämningarna kommer att presenteras i en rapport som också kommer att utgöra underlag för Länsstyrelsens fortsatta beslut och Trafikverkets planering.

Den arkeologiska undersökningen syftar till att ge Trafikverket en möjlighet att undvika fornlämningar vid ombyggnationen. En fornlämning ska inte tas bort i onödan, men ett eventuellt borttagande ska stå i proportion till samhällsnyttan av en exploatering. Det är Länsstyrelsen som beslutar om fornlämningar får tas bort eller ej.

Arbetet utförs av konsulten Arkeologerna som är en del av Statens historiska museer. Samtliga arkeologiska undersökningar i projektet beräknas vara klara år 2023. Undersökningarna kommer att ingå i vägplanen för projektet för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt inför den planerade ombyggnationen av väg 23.

Tyck till om projektet!

Just nu pågår det samråd för projektet. Läs mer om våra planer för väg 23 Tjörnarp-Sandåkra och hör gärna av dig till oss med vad du tycker. Vi önskar få dina synpunkter på samrådsmaterialet senast 17 april. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för-och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag till vägplan. Samrådsmaterialet hittas på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/rv23-hoor-hassleholm