Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Grönt ljus för gångbroar på stationerna i Klippan och Åstorp

Två nya gångbroar över spåren på stationerna i Klippan och Åstorp. Det är resultatet av de medfinansieringsavtal som Trafikverket träffat med de båda kommunerna.

- Gångbroarna gör det möjligt för stationsorterna att utvecklas, samtidigt som det ökar säkerheten på och tillgängligheten till stationerna, säger Heléna Rosenlind, samhällsplanerare på Trafikverket.

Det har sedan en tid funnits en önskan hos kommunerna om en gångbro på stationerna i Klippan och Åstorp. Detta för att komma till rätta med problem med spårspring, men också för att öka tillgängligheten och underlätta utvecklingen av nya stadsdelar i centrum på båda sidor om järnvägen.

Trafikverket har nu tillsammans med respektive kommun utrett gångbroarna på stationerna. Utredningarna visar på att gångbroarna skulle få stora effekter för både tillgängligheten inom tätorterna och till stationerna, vilket bidrar till tätorternas utveckling, och till ett ökat tågresande. I Klippan innebär gångbro-projektet även att
mellanplattformen, när den breddas för att ge plats åt trapphus i gångbron, blir tillgänglighetsanpassad som mellanplattformen i Åstorp.

- Medfinansieringsavtalen för gångbroarna innebär att kommunerna medfinansierar de här satsningarna utifrån de stora lokala nyttorna, och Trafikverket finansierar sin del genom Nationell transportplan, motsvarande nyttorna för järnvägen. Satsningarna innebär även att kommunerna utvecklar stationsområdena med nya entréer till stationerna, för att skapa en god helhetslösning.

Från Klippans kommun har det under många år funnits ett önskemål om att förbinda delarna norr och söder om järnvägen vid stationen.

- Det finns flera skäl, ett av dem är våra planer på att utveckla ett bostadsområde söder om järnvägsspåret, för att göra Klippan lite ”rundare”. Vi får då också ett område kring järnvägsstationen som kommer att snyggas upp rejält. Ett annat skäl är att ge de anställda vid företagen på Åbytorpsområdet som åker med kollektivtrafiken en säkrare väg till sina arbetsplatser, säger Hans Bertil Sinclair, moderat kommunalråd i Klippan.

Också i Åstorp välkomnar man medfinansieringsavtalet.

- Området kring Åstorps station ska bli en mer tillgänglig, trevlig och trygg plats. Den nya gångbron över järnvägen samt omgestaltningen på området kommer knyta ihop båda sidorna på ett bättre sätt och göra det enkelt för resenärer att ta tåget till och från Åstorp, säger Jörgen Wallin, teknisk chef, Åstorps kommun.

Trafikverket planerar att genomföra gångbroarna i Klippan och Åstorp samordnat med redan planerade ombyggnader på stationerna, vilket ger samordningsvinster genom ett mer effektivt genomförande.

- I Åstorp planerar vi bygga gångbron år 2024 i samband med att spår 6 byggs om till mötesspår, och gångbron i Klippan planerar vi bygga inom projektet Hässleholm-Helsingborg om ytterligare några år, säger Heléna Rosenlind.

Projektet i Klippan omfattar även ett förlängt mötesspår mellan Klippan och Söndraby, vilket kräver järnvägsplan som tar några år att färdigställa.