Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Statligt stöd ska skapa hållbara stadsmiljöer i södra Sverige

Varje år ges kommuner och regioner möjlighet att söka stöd för att underlätta att genomföra projekt som skapar hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. I år beviljas tre kommuner i södra Sverige bidraget, Växjö, Kristianstad och Sölvesborg.

Kommuner och regioner runt om i landet beviljas statligt stöd med totalt nästan 700 miljoner.

-Det här är pengar som gör det lättare för kommuner att jobba med hållbara stadsmiljöer. Tanken är att de ska bidra till ökade resor med kollektivtrafik eller cykel, men stödet ges också till åtgärder för hållbara godstransportlösningar, säger Jan-Fredrik Wahlin, samhällsplanerare på Trafikverket i region syd.

I södra Sverige handlar det om knappt 100 miljoner kronor, fördelat på tre kommuner.

- Kristianstad kommun får 13,3 miljoner för att bland annat bredda gång- och cykelbanan på Kanalgatan och på så sätt möjliggöra att fler kan välja cykeln. I Sölvesborg planerar man att bygga om sitt resecentrum med bland annat nya hållplatser och fler cykelparkeringar, till det får de tre miljoner kronor, berättar Jan-Fredrik Wahlin.

Den högsta summan tilldelas Växjö kommun som sammanlagt får 82,6 miljoner fördelar i två paket.

- De första åtgärderna gynnar framförallt resor med buss och innebär ombyggnationer i form av nya bussgator och vändytor för bussar. Den andra delen innehåller flera åtgärder som gynnar cyklister genom säkrare korsningar och cykelvägar.

Åtgärderna sträcker sig över perioden 2020-2025 och i samband med att kommuner beviljas stödet måste de genomföra motprestationer som också de bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Det kan handla om, som i Kristianstads fall, att bygga nya cykelparkeringar och gratis busskort till nyinflyttade. Motprestationerna sträcker sig över perioden 2020-2026.

I Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen. Både åtgärder som stöd söks för, och motprestationerna ska genomföras senast 2029.