Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Tillsammans arbetar vi för en attraktivare, smidigare och säkrare cykling i Skåne

Fram till 2029 genomför Trafikverket, tillsammans med kommuner och Region Skåne, den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur hittills.

Trafikverket planerar investeringar på cykelvägar för 510 miljoner i Skåne, fram till 2029. Det är viktig del i vår strävan mot ett transportsystem med minimal klimat- och miljöpåverkan.

- Genom att skapa förutsättningar för människor att ersätta korta bilresor med att cykla eller gå, får vi betydande samhällsvinster; att cykla är bra för hälsan, miljön, ekonomin och samhället i stort, säger Johan Ekström, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

Satsning på supercykelstråk i Skåne

Region Skåne har tagit fram ett koncept för framtidens så kallade supercykelstråk i Skåne och handlar om hur de viktigaste regionala pendlingsstråken för cykel kan förbättras. Trafikverket har deltagit i konceptarbetet.

- Vi är i ett utredningsskede just nu, där vi identifierar eventuella brister samt vilka åtgärder som kan bli aktuella framöver, på ett antal olika cykelstråk runt om i Skåne, säger Johan Ekström.

Sträckan mellan Lomma och Lund pekas ut som ett prioriterat stråk med ambition att bli ett  supercykelstråk i framtiden. Det genomförs nu en studie som ska ta fram förslag på åtgärder över hur cykelstråket kan uppgraderas till ett supercykelstråk och på så sätt attrahera fler att välja cykeln.

På stråket sätter Trafikverket under sommaren upp cykelvägvisning, för att det ska vara enkelt och smidigt för cyklister att hitta och ta sig fram.

- Detta är ett led i arbetet att skapa ett gemensamt regionalt cykelvägvisningssystem mellan alla Skånes tätorter. Första deletappen gör vi i år, och det innebär vägvisning på statliga vägar mellan Malmö-Lund, säger Johan Ekström.

Trafikverket ansvarar för cykelåtgärder på det statliga vägnätet samt ger bidrag till kommunala gång- och cykelåtgärder.