Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vägplanen för gång-och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge ställs ut för en ny granskning

Vi närmar oss ett färdigt förslag på planen och kommer att bjuda in till en ny granskningsperiod för att kunna planera och bygga gång- och cykelvägen på bästa sätt.

Vägplanen ställs ut för granskning på nytt eftersom vi har arbetat in inkomna synpunkter från det tidigare granskningsskedet december 2019/januari 2020 och har gjort justeringar som medför ändringar i planförslaget.

Fastighetsägare, allmänhet och myndigheter kommer att återigen ges möjlighet att komma med synpunkter. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag. 

Synpunkter som inkom under granskningsperioden 2019/2020 har arbetats in i vägplanen. Eventuella synpunkter som lämnas under den nya granskningsperioden får återkoppling i form av ett granskningsutlåtande hösten 2020. 

Mer information ges längre fram 

Boende eller verksamheter som särskilt berörs av gång - och cykelvägen kommer att bjudas in till att tycka till om vägplanen. Granskningsperioden sker i skriftlig form och äger troligtvis rum under hösten 2020. Handlingarna kommer att vara tillgängliga i fysisk form, likt tidigare granskningshandling, på kommunhusen i Ystad och Simrishamn, Trafikverket i Malmö och på projektets hemsida. Mer information kommer att ges längre fram. 

Preliminär tidplan för projektet 

  • 2020: Fastställelseprövning av vägplan. 
  • 2021: Upphandling av entreprenör som ska bygga gång-och cykelvägen.
  • 2022-2023: Byggnation av den nya gång – och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.

Om gång - och cykelvägen Hammar-Skillinge 

Gång-och cykelvägen möjliggör en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.Tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär den 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg