Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Broar i nordöstra Skåne rustas för ett långt liv och säker trafik

Trafikverket gör nu flera olika broarbeten i nordöstra Skåne som påverkar trafiken. Vi renoverar två broar över Oppmanasjöns utlopp vid Bäckaskog, samt en bro över Helgeå på väg 23. Bland annat görs betongarbeten och byten av räcken och kantbalkar.

Bro över Helgeå, väg 23 vid Strömsborg

Arbetet inleds den 24 augusti och planeras pågå fram till och med den 30 oktober.

Vi byter ut kantbalkar, räcken och tätskikt på bron för att öka trafiksäkerheten, säkra framkomligheten och förlänga brons livslängd.

Arbetet delas in i två etapper för att trafiken ska kunna passera över bron under hela byggtiden och för att samtidigt på ett effektivt och säkert sätt kunna utföra underhållsåtgärderna. Framkomligheten påverkas eftersom vi behöver sänka hastigheten och smalna av körbanorna under första etappen, samt under andra etappen endast ha en körbana öppen där trafiken regleras med trafikljus.

Två broar över Oppmanasjöns utlopp vid Bäckaskog, Barumsvägen

Arbetet inleddes den 17 augusti och planeras pågå fram till och med den 20 september. Genom att byta ut räcken och förstärka rörens väggar och botten med betong förlängs brons livslängd och trafiksäkerheten för trafikanter som färdas på sträckan ökar.

Trafiken kommer kunna passera över bron under hela byggtiden. Men framkomligheten påverkas eftersom hastigheten sänks och endast en körbana är öppen växelvis. Trafiken regleras med trafikljus under arbetet. 

Trafikanter bör räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram på sträckorna under de aktuella arbetsperioderna. Trafikverket uppmanar alla att köra försiktigt och ta hänsyn till sina medtrafikanter.