Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Viktiga järnvägssatsningar påverkar tågtrafiken i Skåne under hösten

Trafikverket rustar upp och bygger ut på flera sträckor för att förbättra järnvägen och tågtrafiken. I Skåne kommer detta att märkas extra mycket under sommaren och hösten eftersom tågtrafiken kommer att påverkas vid flera tillfällen.

Just nu pågår arbeten med att förbättra järnvägen på Södra stambanan mellan Malmö-Lund, på Västkustbanan mellan Ängelholm-Maria, på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn och på Söderåsbanan som öppnar för persontrafik i december. Arbetena bidrar till att järnvägen blir mer pålitlig, punktlig och att fler kan välja ett klimatsmart sätt att resa.

- När vi förbättrar vår järnväg i Malmö, Ängelholm eller Ystad förbättras tillgängligheten inte bara där utan i hela landet. Det skapar bättre trafikflöden och ökar möjligheten till fler smarta och mer punktliga tågresor för alla, säger Maciej Zakrzewski, distriktschef för Investering på Trafikverket i Region Syd.

Flera av arbetena kommer under sommaren och hösten att kräva tågstopp för att kunna genomföras så smidigt och snabbt som möjligt och med säkerheten främst. På kort sikt innebär arbetena längre restid för de som behöver resa på flera håll i Skåne, men så snart det är klara spelar de en avgörande roll för att resandet ska fortsätta fungera när regionen växer och utvecklas.

- Vi befinner oss i en intensiv fas och vårt arbete kommer att påverka resenärer eftersom tågtrafiken kommer att stoppas vid olika tillfällen. Men vi hoppas att de som drabbas kan ta sikte på den nytta besväret kommer att leda till och ha tålamod under den här perioden, säger Maciej Zakrzewski. 

Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad

Tågstopp under perioden 19-22 augusti 2021 samt 6 september-14 november 2021 (avstängt Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg C.)

Dessutom stängs väg 112 över Höganäsvägen när vi bygger en ny järnvägsbro för att göra plats åt dubbelspåret. Vägen stängs av från 13 augusti till februari 2022. Trafiken leds om till väg 1428 (Tångavägen) väg 1785 (Kullavägen), väg 1785 (Kungsgårdsleden) och slutligen väg 107 (Helsingborgsvägen). Omvägen blir cirka fyra kilometer.

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar Trafikverket spårenmellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. När flaskhalsarna försvinner gynnas hela landet. Detta är en av de återstående sträckorna för att slutföra utbyggnaden av Västkustbanan.

Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/angelholm-maria

Malmö-Lund, fyrspårsutbyggnad 

Tågstopp under perioden 28 augusti - 6 september (avstängt mellan Malmö och Lund.) Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar. I samband med järnvägsutbyggnaden byggs en ny station vid Klostergården i Lund och två nya järnvägsbroar ska skjutas in i banvallen vid Klostergården, detta arbete är orsaken till tågstoppet.

Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/fyrsparet

Ystad-Simrishamn, förbättringsåtgärder 

Tågstopp under perioden 1 november - 12 december (avstängt mellan Svarte och Ystad) samt 1 november till 15 december på sträckan Ystad – Tomelilla – Simrishamn.
Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är idag hårt belastad och trafiken har ökat kraftigt de senaste åren. Flera åtgärder för att förbättra järnvägens kapacitet har redan gjorts och nu inleds etapp två där ombyggnaden av Ystad bangård fortsätter.

En mötesstation ska byggas i Gärsnäs och en växel ska bytas ut i Tomelilla. Trafikverket bygger också en ny plattform och rustar upp spåret i Simrishamn. Samtidigt tillgänglighetsanpassas stationerna i Tomelilla och Simrishamn.

Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/osterlenbanan

Åstorp-Teckomatorp, utbyggnad för persontrafik 

Idag trafikeras Söderåsbanan enbart av godstrafik. För att möjliggöra för persontrafik bygger Trafikverket nu tre helt nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv, en ny plattform till stationen i Teckomatorp, samt nya mötesspår i Svalöv och Kågeröd.
Söderåsbanan är en 38 kilometer lång och i december 2021 öppnas banan för persontågstrafik.

Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/soderasbanan