Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västra infarten Nyköping utreds

Trafikverket påbörjar nu en åtgärdsvalsstudie för västra infarten i Nyköping. Studien görs tillsammans med Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland och beräknas vara klar våren 2019.

Nyköping stad växer stadigt och med tillväxten följer ökat bostadsbyggande. Samtidigt finns barriärer i den fysiska miljön bland annat Nyköpings- och TGOJ-banan, motorvägen E4, den planerade Ostlänken men även naturliga hinder som Nyköpingsån, Östersjön och odlingslandskapet.

Dessa barriärer gör att trafiken kanaliseras till vissa vägar och korsningar, vilket påverkar trafiksäkerhet och tillgänglighet till de områden där många bostäder planeras att byggas.

Behovet av en åtgärdsvalsstudie för området har pekats ut i den regionala länsplanen för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län för åren 2014-2025 samt i förslag till regional plan för åren 2018-2029.

Läs mer om åtgärdsvalsstudien i länk nedan.

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie där vi försöker förstå trafiksituationen i sin helhet med de brister, problem eller behov som finns. Det gör vi tillsammans med andra aktörer, som till exempel landsting, regioner och kommuner. Vi tittar på tänkbara lösningar och föreslår eventuellt åtgärder.

Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg och undersöker hur vi kan använda transportsystemet bättre innan vi föreslår att bygga om och bygga nytt. En åtgärdsvalsstudie behöver alltså inte alltid leda till någon åtgärd. Vi dokumenterar varje åtgärdsvalsstudie i en rapport.