Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler och stora satsningar i Region Öst i fastställd Nationell plan

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 har beslutats av regeringen. "Planen ligger i linje med Trafikverkets förslag, som ska bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem", säger Einar Schuch, regiondirektör på Trafikverket.

Region Öst präglas bland annat av närheten till den växande huvudstaden och av Mälarregionen. Det ställer höga krav på ett transportsystem som tar vara på möjligheterna och hanterar utmaningarna i regionen. För att skapa förutsättningar för en växande region behövs smidiga lösningar för både godsleveranser och pendling. Såväl person- som godstransporter är i fokus när vi underhåller och förstärker transportsystemet de kommande åren.

Schuch
Einar Schuch, regiondirektör, Trafikverket

– Regionen kommer att växa även i framtiden vilket ställer fortsatta krav på vår förmåga att underhålla och göra rätt satsningar på infrastruktur, säger Einar Schuch, regiondirektör på Trafikverket.

Nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö ska färdigställas. Därför fortsätter vi att förbereda för att bygga ny höghastighetsbana mellan Järna och Linköping, Ostlänken. Utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg börjar från de tre ändpunkterna: Järna-Linköping, Lund-Hässleholm och Göteborg-Borås. Utbyggnad måste dock ske i den takt som ekonomin tillåter.

Mälaren som skär rakt genom regionen är sedan länge ett nav och en möjliggörare för transporter i vår region. Transporter kan gå till sjöss, på väg eller via järnvägen. Därför kommer Trafikverket arbeta vidare med Hjulstabron för att färdigställa en vägplan under planperioden.

– Tillsammans med utbyggnaden av dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön kommer det innebära att vi fortsätter att skapa förutsättningar för godstrafik på både sjöfart och järnväg i regionen, säger Einar Schuch.

Se alla våra satsningar för Region Öst här:
Infrastruktursatsningar för Östra mellansverige (Regeringes webbplats)