Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cyklar på cykelbana
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Allt högre planerad utbyggnadstakt av cykelvägnätet

Under de kommande fem åren planeras en utbyggnad av mer än 150 km regionala cykelstråk i Stockholms län. Det är den högsta planerade utbyggnadstakten sedan den regionala cykelplanen antogs 2014.

För fjärde året i rad genomför Stockholms läns landsting, tillsammans med Länsstyrelsen och Trafikverket, ett cykelbokslut. Cykelbokslutet är en redogörelse för det arbete som har gjorts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor år 2030 ska ha ökat från dagens 7 till 20 procent.

– Vi ser en stark utveckling i Stockholms län. Cykelbokslutet visar att den planerade utbyggnaden av regionala cykelstråk är högre än någonsin och att standarden i genomförandet har förbättrats jämfört med tidigare år. Samtidigt är det stora variationer i länet, både vad gäller utbyggnad och finansiering av cykelåtgärder, säger Björn Sax Kaijser, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

Här är de viktigaste slutsatserna i bokslutet:

Den planerade utbyggnadstakten ökar

Den planerade utbyggnadstakten ökar kraftigt jämfört med tidigare år. Under den kommande femårsperioden planeras en utbyggnad av mer än 150 kilometer regionala cykelstråk, vilket är den klart högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen togs fram år 2014. De regionala cykelstråken är tänkta att sammanlänka hela länet med säkra gång- och cykelvägar och löper tvärs över kommungränserna.

Sopsaltning på frammarsch

Allt fler kommuner använder sopsaltning som driftsmetod. Vintern 2017 användes metoden i totalt 12 kommuner samt av Trafikverket, vilket är en ökning med tre aktörer. Till kommande vinter planerar ytterligare fem kommuner att använda sopsaltning. Metoden innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut en saltlag som motverkar återfrysning.

Sopsaltning leder till högre komfort och bättre framkomlighet och kan även bidra till ökad trafiksäkerhet då en stor del av cykelolyckorna i länet kan härledas till halka och rullgrus.

Rekordhög medfinansiering av cykelåtgärder

Siffran för medfinansiering har ökat kraftigt. Förra året uppgick medfinansieringen till närmare 250 miljoner kronor, vilket är nästan fem gånger så mycket som föregående år. En viktig förklaring till ökningen är stadsmiljöavtal som sedan 2017 även inkluderar cykelinvesteringar.

Cykelbokslutet

Cykelbokslutet genomförs en gång om året och följer upp cykelplanen som syftar till att förbättra möjligheterna för cykelpendling i länet.

Målet är att andelen cykelresor ska uppgå till 20 procent av det totala resandet 2030. Då ska länet ska vara hopkopplat av regionala cykelstråk som medger pendling i 30 km/h.

Cykelbokslutet analyserar åtgärder inom följande områden:

  • Utbyggnad av regionala cykelstråk
  • Cykelparkering och kombinationsresor
  • Trafiksäkerhet och trygghet
  • Drift och underhåll
  • Cykelfrämjande åtgärder
  • Cykeltrafikens utveckling
  • Finansiering av cykelåtgärder
  • Stöd för den regionala cykelplanen