Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Infart västra Trosa avbryts - men planering för ny trafiklösning inleds

Trafikverket, Trosa kommun och Region Sörmland har kommit överens om att kostnaderna för utveckling av en nyanlagd väg till västra Trosa överstiger nyttan.

Nu påbörjas ett gemensamt arbete för att hitta lösningar som avlastar trafiken i centrala Trosa till lägre kostnader.

Vi har tillsammans med Trosa kommun i många år arbetat för en infrastrukturlösning som ska avlasta trafiken i  centrala Trosa samt möjliggöra utveckling av bostäder i västra Trosa och verksamhetsmark väster om dagens industriområdet intill väg 218.

Infrastrukturlösningen har gått under arbetsnamnet Infart västra Trosa, en nyanlagd väg mellan väg 218 i öster och väg 782 i väster (Västerljungsvägen). Projektet har kommit till bygghandlingsskedet där man genomför fördjupade analyser av produktionsmetoder samt hantering av massor. De geotekniska förutsättningarna är svårare än tidigare bedömt och kostnaderna för masshantering har ökat. Resultatet av analyserna visar på en potentiell kostnadsökning om 100 %.

Utifrån detta har region Sörmland, Trafikverket och Trosa kommun gemensamt kommit överens om att avbryta projektet och skyndsamt påbörja ett gemensamt arbete för att hitta en alternativ lösning för behovet och bristen som projekt Infart Västra Trosa skulle lösa. Det betyder att det fortfarande är aktuellt med en infrastrukturlösning, men det kommer inte att ske utifrån en nyanlagd väg. Möjliga lösningar är att se över de kommunala samt statliga vägar in och ut ur såväl västra som östra Trosa.

Tillsammans med kommun och region har vi redan inlett ett gemensamt arbete för att hitta alternativa lösningar. Planen är att vi ska genomföra en åtgärdsvalsstudie under hösten. Det är en förutsättningslös studie där vi utgår från fyrstegsprincipen för att hitta rätt lösningar. Vår bedömning är att vissa förstudier kan återanvändas för att processen ska gå snabbt framåt.

Kontakt

Einar Schuch, samhällsplanerare
010-124 01 10, einar.schuch@trafikverket.se

Knut Hawby, samhällsplanerare
010-123 27 62, knut.hawby@trafikverket.se