Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på Essingeleden. Symbolen för trängselskatt.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Minskade köer av förändrad trängselskatt

De första siffrorna från första arbetsveckan med förändrad trängselskatt visar att minskningen av trafiken skett med drygt tio procent över betaltid såväl in och ut ur innerstaden (minus tolv procent) som på Essingeleden (minus elva procent).

Trafikminskningen är ungefär lika stor i högtrafiktid som under betaltid.

WSP har på uppdrag från Trafikverket gjort mätningar på den första arbetsveckans (11-15 januari) trafikflöden i Stockholm efter trängselskattens förändring den 1 januari 2016. Mätningarna visar att trafiken under betaltid minskat med tolv procent in och ut ur Stockholms innerstad och med elva procent på Essingeleden.

– Trängselskatten har definitivt förbättrat framkomligheten, säger projektledare Birger Höök på Trafikverket, men vi måste tolka dessa siffror med försiktighet. Det handlar om bara fem dagars mätning under en period som normalt sett innebär lite mindre trafik än andra tider på året.

Delar av minskningen beror på att trafiken är något lugnare i början på januari. Den förändrade trängselskatten beräknas svara för en trafikminskning med fem procent ut och in i innerstaden samt med åtta procent på Essingeleden.

Minskningen i morgonens högtrafik ligger på ungefär samma nivå som under betaltid, det vill säga sex procent för såväl innerstaden som på Essingeleden. På sikt förväntas trafikminskningar under högtrafiktid på cirka tio procent.

– Januari är oftast en lugn trafikmånad, vilket innebär att trängseln i högtrafik inte är lika omfattande som under resten av året, vilket kan förklara att trafiken inte har minskat mer, säger Birger Höök. Vi har nya mättillfällen i mars och i oktober, och då kan vi följa utvecklingen av trafikflödena. Det finns mycket som påverkar, till exempel väderläget, trafikarbeten i stan och hur trafiken varierar över året.

Restiderna har generellt sett blivit kortare efter nyår. I innerstaden har de blivit betydligt kortare, framför allt i norrgående riktning. På Essingeleden har restiden minskat med cirka sju minuter i södergående riktning, men inte nämnvärt i norrgående riktning i morgontrafiken.

Enligt Trafik Stockholm flyter trafiken bättre på Essingeleden och på Södra länken efter förändringen. Södra länken har inte behövt stängas vid något tillfälle under mätveckan på grund av höga trafikvolymer. På Essingeleden är köerna kortare och avvecklas snabbare.

Trafikförändringar första veckan efter att trängselskatten förändrats i Stockholm (powerpoint-fil, 759 kB, öppnas i nytt fönster)