Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens vägarbeten i Stockholms län 2016

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Stockholms län sommarsäsongen 2016.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidområden, vi underhåller broar och tunnlar så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärdLängd km
226 Tumba - Tullinge Byte av vägräcke, ombyggnad av en busshållplats, samt ett nytt övergångsställe med refug. 2
222 Östra Värmdöleden Avtäckning berg, sprängning, jordschakt, kanalisationsarbeten El/Tele 1,1
E4/E20 Essingebron vid Gröndal Montering av hängrännor på Gröndalsbron, bygga ledningssystem i mark mellan bron och viadukten, anlägga avsättningsmagasin för dagvatten och olycksutsläpp. 0,3
Flertal Hela Stockholms län Anpassning av busshållplatser samt översyn av gångpassager så att de ska vara tillgängliga för funktionshindrade.  
258 Hågelbyleden

Ombyggnationer av vägkorsningar och cirkulationsplats

 
859 Stora Wäsby - Slottsvägen Utbyggnad av 5 km gång- och cykelväg intill befintlig väg. Två cirkulationsplatser ska även byggas. 5
Lv276 Svinninge tunneln,

Cirkulationen

Asfaltering samt byggnation av refuger 1
222 Värmdöleden Ombyggnation och breddningsarbete av bro. 0,1
259 Väg 259 - Väg 226

Storängsleden - Huddingevägen

Ombyggnation av korsning, signalreglering 0,07
259 Väg 259 -Katarinevägen Ombyggnation av korsning, signalreglering 0,3
263   Ombyggnation av korsning 0,8