Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på kamera som registrerar passage.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya trängselskatten minskar trafiken i Stockholm

Höjningen av trängselskatten från årsskiftet har minskat trafiken och förbättrat framkomligheten i Stockholmstrafiken visar en ny rapport från Trafikverket. Under de perioder trängselskatt tas ut har trafiken minskat med fem procent.

Trafikverket har tillsammans med Stockholms stad och KTH följt upp förändringen av trängselskatten i Stockholm. Trafiken har efter trängselskatternas förändring vid nyår minskat med fem procent under de perioder när trängselskatt tas ut. Detta gäller både trafiken ut och in ur innerstaden och trafiken på Essingeleden.

Snabbare mellan södra och norra Stockholm

Det är fortfarande köer på de centrala delarna av Essingeleden under de värsta rusningstimmarna, vilket också är i linje med trafikprognoserna. I genomsnitt går det dock fortare att resa mellan södra och norra Stockholm eftersom köernas utbredning i tid och rum minskat.

"Bredden" på rusningen, alltså längden på den tidsperiod när trängseln är som värst, har minskat med mellan en halv och en timme. Morgonens köer börjar ett par kilometer senare. Trafikminskningarna är något större under eftermiddagsrusningen än under morgonrusningen, men skillnaden är inte stor.

Lastbilstrafiken i innerstaden har minskat

En viss del av lastbilstrafiken som förut åkte genom innerstaden verkar ha flyttat ut till Essingeleden, kanske för att framkomligheten på Essingeleden förbättrats. Andelen bussar, lastbilar och taxi är cirka tio procent av alla fordonspassager (med ganska stora variationer över platser och tider).

Vissa bilresor har förmodligen ersatts av kollektivtrafikresor, men den ökningen är för liten för att synas i kollektivtrafikstatistiken.

Trafikminskningarna till följd av trängselskatterna har gjort störningarna från pågående vägarbeten mindre än vad de annars skulle ha varit.

Privatbilister står för större delen av minskningen

Av alla personbilar som passerar trängselskattesnitten ägs cirka 40 procent av juridiska personer (företag). En del av dessa bilar är förmånsbilar, och en del är olika typer av yrkes- och tjänstetrafik. Uppföljningen visar att de privatägda bilarnas passager minskat med tio procent över innerstadssnittet, medan de företagsägda bilarnas passager inte minskat. På Essingeleden har de privatägda bilarna minskat med tretton procent medan de företagsägda bilarna ökat med fem procent.

Här kan du läsa mer om trängselskatten i Stockholm samt se hela rapporten (under Mer information):
Trängselskatt i Stockholm