Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Området intill järnvägen mellan Stockholm och Uppsala ett riksintresse

Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala är sedan 2013 klassad som en järnväg av riksintresse. Nu beskriver Trafikverket hur marken intill järnvägen påverkas av klassningen.

I en ny rapport preciserar Trafikverket vilket område intill Ostkustbanan, på sträckan Solna-Uppsala, som ingår i och påverkas av riksintresset. Syftet är att säkerställa att det ska gå att bygga ut banan till fler spår i framtiden.

– ­Den här delen av Ostkustbanan är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor. Den används för arbetspendling, långväga trafik och godstrafik. Med hänsyn till samhällsutvecklingen tar vi höjd för att banan kan behöva byggas ut med ytterligare två spår i framtiden, säger Camilla Holmberg, strategisk planerare på Trafikverket.

Rapporten ger berörda kommuner längs banan förutsättningar för sitt arbete med exempelvis detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning enligt miljöbalken. Den utgör också ett underlag för länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län när riksintresset ska bevakas.

De kommuner som berörs av preciseringen av riksintresset är Uppsala kommun, Knivsta kommun, Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun och Solna stad. Däremot redovisas inte Sigtuna kommun, som inkluderar Arlanda, eftersom det pågår en separat utredning för Arlandabanans utveckling.

Fakta Ostkustbanan
Ostkustbanan är en 400 kilometer lång järnväg mellan Stockholm och Sundsvall som bland annat passerar Uppsala och Gävle.