Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

När Citybanan öppnar blir Karlberg reservstation

När Citybanan öppnar den 10 juli blir Odenplan ny pendeltågsstation och Karlbergs station stänger. Till att börja med kommer Karlberg i stället att användas som reservstation för att vända tåg vid trafikstörningar. På sikt är tanken att den ska rivas.

Karlbergs station kommer inte att användas för annan tågtrafik när pendeltågen slutar att göra uppehåll där nästa år. På lång sikt är därför tanken att den ska rivas.

– Vi har gjort en utredning som visar att det varken finns tillräckligt resandeunderlag eller intresse från järnvägsföretagen att göra uppehåll vid Karlberg. Stationen ligger för nära Stockholms Central, säger Anders Block, utredningsledare vid Trafikverket.

Men de närmaste åren kommer Karlbergs station ändå att finnas kvar. Den kommer att fungera som en reservstation för att kunna vända tåg vid tillfällig kapacitetsbrist, till exempel vid trafikstörningar eller spårarbeten.

– Vi planerar för att ta bort flera spårväxlar från stationsområdet som inte behövs längre för att minska underhållskostnaderna, säger Anders Block.

Slutligt beslut om att riva Karlbergs station tas först i samband med att nästa nationella transportplan fastställs 2018. Då kan det också bli aktuellt att bygga ut det tidigare stationsområdet med fler spår för att kunna ta emot mer trafik från utbyggda Mälarbanan och Ostkustbanan.