Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet med cykeltrafik i Stockholms län går åt rätt håll

Den 13 oktober presenterades cykelbokslutet för 2015, som visar att utbyggnadstakten av regionala cykelstråk i Stockholms län ökar. Nacka kommun utmärkte sig särskilt bra under det gångna året och fick pris för Årets cykelprestation.

Det var stort intresse och engagemang hos publiken i Landstingshuset när det regionala cykelbokslutet presenterades. Bokslutet är ett verktyg för att följa upp arbetet med cykelåtgärder i den regionala cykelplanen, som antogs 2014. För andra året i rad har underlag från länets väghållare samlats in och analyserats.

Utbyggnadstakten av cykelstråk ökar

Målet i den regionala cykelplanen är att cykeltrafiken i länet ska öka från 5 procent till 20 procent till år 2030. Då ska alla regionala cykelstråk vara utbyggda och färdiga De viktigaste slutsatserna i årets bokslut är:

  • Arbetet med cykeltrafik går åt rätt håll – utbyggnadstakten av regionala cykelstråk ökar, och allt fler kommuner deltar i utbyggnaden. Men takten varierar stort mellan olika kommuner. Totalt sett går det för långsamt för att nå målet om ett fullt utbyggt cykelvägnät år 2030.
  • Den regionala cykelplanen har starkt stöd. Idag har två av tre kommuner i Stockholms län en cykelplan som tar avstamp i den regionala cykelplanen.
  • Jämfört med 2014 har drift och underhåll av cykelvägnätet förbättrats. Flera kommuner visar en uttalad vilja till förbättringar, exempelvis genom sopsaltning.

Nacka kommun stod för årets cykelprestation

Nytt för i år är utmärkelsen Årets cykelprestation, som tilldelades Nacka kommun. Vinnaren representerades av Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun.

– Vi vill att fler ska cykla. Det är ett kvitto på att vi har satsat och satsar rätt. Priset visar på bredden i vår satsning – vi bygger, renoverar och underhåller cykelbanor, gör cykelparkeringar och installerar allmänna cykelpumpar, säger hon.

Juryns motivering var bland annat att Nacka kommun visar att det går att åstadkomma stora förändringar på kort tid – med rätt inställning och politisk uppbackning. Andra kommuner som sticker ut på ett positivt sätt är Stockholm och Sollentuna.

Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun, tar för kommunens räkning emot priset för Årets cykelprestation av Gustav Hemming (C), Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting.
Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka kommun, tar för kommunens räkning emot priset för Årets cykelprestation av Gustav Hemming (C), Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd i Stockholms läns landsting.