Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stor samstämmighet kring framkomlighetsprogrammet

Under 2015 och 2016 har arbetet med framkomlighetsprogrammet gått vidare med dialog och remissomgång. Svaren på remissen visar på stor samstämmighet och nu arbetar Trafikverket vidare med programmet.

Arbetet med framkomlighetsprogrammet har fortsatt under 2015 och 2016 genom dialog och remissomgång med kommunerna i Stockholmsregionen och med Stockholms läns landsting som har ansvar för kollektivtrafiken. Sammanställningen av remissvaren visar på en bred samstämmighet kring programmet. Trafikverket tillämpar nu programmet i praktiskt arbete.

Det kom även in önskemål om kompletteringar och fördjupningar på vissa områden. Vi arbetar för närvarande tillsammans med kommuner och landsting med flera utredningar och fördjupningsarbeten som syftar till att konkretisera programmets förhållningssätt och inriktningar.

  • Framkomlighet för stombusstrafik – Grönt ljus stombuss – utredningsarbete i form av åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tillsammans med Trafikförvaltningen och berörda kommuner.
  • Påfartsreglering av anslutningar till primärt vägnät – systemstudie har inletts i form av ÅVS
  • Framtida trafikutveckling – scenarioarbete med utgångspunkt i trafikverkets basprognoserFramtida trafik och utformning på de större vägstråken. Sådant arbete har genomförts för Huddingevägen (ÅVS 226). Studie av Nynäsvägen väg 73 har precis inletts.

Andra frågor där vi ser behov av fördjupat arbete är val av hastighet, vägutformning och bebyggelse samt användning av ny teknik, ITS.

Programmet kommer nu att revideras utifrån de synpunkter som lämnats och därefter antas av Trafikverkets regionala direktör som ett styrdokument för vårt arbete.