Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår toppmodern järnväg genom Stockholm

Dubbel spår på Mälarbanan, Förbifart Stockholm färdigställs och en toppmodern järnvägsanläggning mellan Stockholms central och Stockholm södra. Det är några av förslagen i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet.

– Stockholm växer historiskt snabbt och det finns ett enormt behov av smarta transportlösningar. Den nationella transportplan som Trafikverket idag presenterar innehåller ett stort antal åtgärder som tillsammans bidrar till ett modernt, hållbart och effektivt transportsystem i regionen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Toppmodern järnväg genom Stockholm

Ett viktigt fokus ligger på att utveckla och optimera befintlig infrastruktur. Under de kommande åren ökar satsningarna på järnvägsunderhåll kraftigt. På sträckan genom centrala Stockholm kommer den största satsningen. Renoveringen av den hårt trafikerade järnvägen mellan Stockholms central och Stockholm södra är något av det mest komplexa och tidskritiska som Trafikverket gör på järnvägen under de kommande åren. Arbetet kommer att innebära att tågtrafiken stängs av på sträckan under de tre somrarna 2018-2020. Slutresultatet blir en toppmodern anläggning som klarar framtidens behov.

Två spår blir fyra

Flera satsningar på ny infrastruktur finns med i förslaget till den nationella planen. På Mälarbanan bygger Trafikverket nytt från Tomteboda till Kallhäll. Två gamla spår byts ut och blir fyra helt nya. Utöver ökad kapacitet och punktlighet leder satsningen även till att barriärer byggs bort och nya möjligheter till stadsutveckling skapas.

Stora satsningar på väg ger ny kapacitet. Under planperioden färdigställs E4 Förbifart Stockholm, vilket leder till minskad sårbarhet i transportsystemet. Trafikverket fortsätter också arbetet med en tvärförbindelse genom Södertörn för att förbättra tillgängligheten i södra delarna av Stockholmsregionen. Enligt det nuvarande förslaget ska vägen delvis gå i tunnel. Det innebär ökade kostnader och Trafikverket kommer därför att analysera alternativa finansieringslösningar.

Finansiärer sökes för östlig väg

Under nuvarande planperiod har Trafikverket haft i uppdrag att utreda en östlig vägförbindelse för att förbättra framkomligheten i regionens centrala och östra delar. Regeringen har gett ett uppdrag till Sverigeförhandlingen att finna full finansiering för förbindelsen med hjälp av regionala aktörer. Det uppdraget avslutas vid årsskiftet. Om förhandlingen inte hittat en finansiering föreslår Trafikverket att planeringsarbetet för Östlig förbindelse avslutas.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

I regeringens direktiv framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:

333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar.164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.