Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Varför stora gupp på Essingeleden?

Nu reparerar vi fogarna mellan Essingeledens många broar. Arbetet sker nattetid och på dagarna täcker vi över arbetsstället med plåtar, gupp, så att trafiken ska kunna passera.

Essingeleden är Sveriges mest trafikerade väg. Hela 140 000 fordon per dygn passerar i genomsnitt. Leden består av en rad broar, som är sammankopplade i flexibla fogar. Trafikintensiteten gör att brofogarna slits väldigt hårt och därför måste underhållsarbeten ske ofta.

Trafikverkets entreprenörer arbetar just nu med att renovera 22 fogar på sträckan Karlbergsbron- Blommenbergsviadukten. Underhållsarbetet kommer att pågå till och med oktober.

Arbetet sker nattetid. Från klockan 23.00 till 04.30 är enbart ett körfält öppet förbi arbetsplatsen. Full framkomlighet är det åter klockan 05.00. Övrig tid på dygnet ligger körbryggor/gupp, över arbetsplatserna. Under plåtarna är asfalt och betong bortschaktad cirka 80 centimeter djupt.

Trafikstörningar

Guppen är byggda för att klara den tillåtna hastigheten på 70 km/h. Ibland gör enstaka trafikanter häftiga inbromsningar framför körbryggorna/guppen, vilket tyvärr orsakat påkörning bakifrån. Det har skapat stopp i trafiken.

Buller

Underhållsarbetet har fungerat bra men tyvärr så är det svårt att hålla låga bullernivåer på körbryggorna/guppen när trafiken passerar över. I vibrationsdämpande syfte läggs en gummilist mellan stålramen, som bär upp och körbryggorna.

Mer information

Här kan du se pågående och kommande arbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.