Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rosersbergs järnvägsövergång stängs av

Trafikverket informerar om att järnvägsövergången vid Slottsvägen kommer att stängas av den 20 november 2017. Syftet är att öka trafiksäkerheten och på sikt framkomligheten.

Vi har vid flera tillfällen sett över möjligheten att höja säkerheten vid järnvägsövergången genom kompletterande åtgärder i järnvägs- och väginfrastrukturen, men kommit fram till att det inte finns åtgärder som är genomförbara och tillräckliga. Trafikverket konstaterar därför att plankorsningen måste stängas på grund av bristande säkerhet, vilket innebär att vi behöver leda om trafikanterna enligt bifogad karta nedan.

Vad kommer vi att göra?
Från den 20 november 2017 kommer vägtrafiken från Slottsvägen att ledas om via Skansvägen och Metallvägensom till följd av att vi stänger järnvägsövergången (se omledningsväg på kartan här). Trafikomledningen avser enbart genomfartstrafik över järnvägsövergången och påverkar således inte vägar med anslutning till Slottsvägen.

Varför gör vi det?
Till följd av ökat antal inrapporterade olyckor vid järnvägskorsningen har Trafikverket beslutat att stänga en tämligen olycksdrabbad järnvägsövergång för att öka trafiksäkerheten.

Vad händer framöver?
Trafikverket har tillsammans med Sigtuna kommun genomfört en förstudie för att identifiera möjliga åtgärdsval som ökar trafiksäkerheten igenom att planskilja befintlig järnvägsövergång. Trafikverket har tillsammans med Sigtuna kommun valt att gå vidare med det åtgärdsförslag som föreslagit planskildhet i form av en bro över befintlig järnvägsövergång. Åtgärdsförslaget genomgår i dagsläget den planläggningsprocess som ligger till grund för genomförandet. För tillfället uppskattas byggstart av planskild järnvägsövergång till år 2021. Närboende och intressenter i området kommer att erhålla information om hur arbetet framskrider i form av informationsutskick.