Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stark utveckling av cykelstråk i Stockholms län

Utbyggnadstakten av regionala cykelstråk har ökat med nästan 50 procent i Stockholms län sedan 2015. Det visar det regionala cykelbokslutet för 2016 som presenteras idag.

Det regionala cykelbokslutet är ett viktigt verktyg för att följa upp arbetet med cykelåtgärder utifrån den regionala cykelplanen från 2014. Underlag från länets väghållare om cykelstråk, trafiksäkerhet, drift och underhåll samt möjligheter till kombinationsresor har samlats in och analyserats.

Det blåser medvind för länets cyklister. Cykelbokslutet visar kraftig utbyggnad av regionala cykelstråk och mellankommunal samverkan. Samtidigt finns lokala skillnader. Målet i cykelplanen är att förbättra möjligheterna till cykelpendling. Cykeltrafiken i länet ska öka från 5 procent till 20 procent till år 2010, säger Björn Sax Kaijser, samordnare på det regionala cykelkansliet.

Rapporten är en redogörelse för cykelåret 2016 och har beställts av Trafikverket, Stockholms läns landsting samt Länsstyrelsen genom det regionala cykelkansliet.

Slutsatser i cykelbokslutet

Det är tredje året i rad som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Cykelbokslutet gör det möjligt att jämföra resultatet med tidigare år och få en antydan om utvecklingen i länet. De viktigaste slutsatserna från årets cykelbokslut är följande:

 • Utbyggnadstakten av regionala cykelstråk har ökat. Under 2016 genomfördes åtgärder som omfattar totalt 40 kilometer i det regionala cykelvägnätet, vilket är en ökning med nästan 50 procent jämfört med tidigare år. Även den planerade utbyggnadstakten har ökat. Under den närmsta femårsperioden planeras utbyggnad av cirka 130 kilometer regionala cykelstråk, vilket är den högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen togs fram 2014.

 • Allt fler kommuner uppfyller riktlinjerna för drift och underhåll. Flera kommuner vittnar om att detta har utvecklats till en allt viktigare fråga med hög prioritet. Totalt 19 kommuner anger att de använder eller planerar att börja använda sopsaltning för halkbekämpning av cykelbanor under den kommande vintern.

 • Möjligheterna till kombinationsresor ökar. En nyhet för årets cykelbokslut är uppföljning av utbyggnaden av cykelparkering vid kollektivtrafikhållplatser. Cykelbokslutet visar att totalt 2 800 cykelparkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafiken har anlagts eller förbättrats under 2016.

 • Ökning av statlig medfinansiering. Nytt för årets cykelbokslut är även en uppföljning av utdelningen av statlig medfinansiering från länsplanen. Sedan den regionala cykelplanen togs fram 2014 har det delats ut närmre 58 miljoner kronor i statligt stöd för cykelåtgärder i Stockholms län. Prognosen för 2016 – som betalas ut först 2017 – är 52 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Vad händer nu?

Det regionala cykelkansliet inrättades i augusti 2016 för att samordna arbetet med den regionala cykelplanen för Stockholms län. Cykelkansliet ska stötta kommunerna och Trafikverket i arbetet med cykelfrågor och utbyggnaden av regionala cykelstråk. Under hösten 2017 utökar cykelkansliet sitt arbete med bland annat nätverksträffar och stråkstudier.

Läs mer om cykelkansliet (länk)

Sju cykelprojekt som färdigställts under 2016 med statlig medfinansiering från länsplanen:

 • Enebybergsvägen, Danderyd.
 • Cykelvägvisning, Salem.
 • Ormkärrsvägen, Stockholm.
 • Ny gång- och cykelväg på Löttingelundsvägen, Täby.
 • Gång- och cykelväg på Smedbyvägen, Upplands Väsby.
 • Breddning av gång- och cykelbana på Järfällavägen (Nettovägen-Mälarvägen), Järfälla.
 • Breddning av gång- och cykelbana på Järfällavägen (Viksjöleden-Vinlandsvägen), Järfälla.