Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägbygget tar sjövägen

Under byggnationen av E4 Förbifart Stockholm så kommer Trafikverket att transportera bort hela 22 miljoner ton krossat berg. Nära hälften kommer att fraktas med fartyg på Mälaren.

Sjötransporterna är en relativt ny men mycket målmedveten miljösatsning från Trafikverkets sida. Syftet att minska miljöpåverkan och minska trängseln på vägarna.

Det är berg från de tunnlar som hör till Förbifart Stockholm som lastas på båtar. En båt transporterar lika mycket bergmassor som cirka 80-100 lastbilar.

– Beslutet att frakta bergmassorna sjövägen gör att ingreppen i miljön blir mindre, säger Bengt Niklasson, som ansvarar för hamnverksamheten och sjöfarten i projektet. Slitaget på vägnätet minskas och det blir färre tunga transporter i bostadsområdena i närheten av tunnelbygget. Materialet fraktas direkt till andra byggarbetsplatser och återanvänds.

När det gäller Förbifarts Stockholms södra tunnlar, Kungshatt och Lovön, så har Trafikverket byggt en tillfällig hamn vid Sätra Varv. Hela kedjan, med krossning och bortforsling av berg på transportband, lastningen på båt som sedan körs till Slagsta för avlastning, har trimmats under hösten och körs nu kontinuerligt.

Bergmassorna från norra Lovön transporteras med båt till Löten på Munsö och i mitten av mars kommer sjötransporter igång från södra Lovön, från den tillfälliga hamnen i Malmviken, till Bålsta.

Även vid andra byggnationer används nu sjöfart. Ett exempel är byggmaterialet till Södertälje sluss, som just nu byggs ut rejält, körs via järnväg och större fartyg från Luxemburg till hamnen i Södertälje, där godset omlastas till pråm och körs in till byggarbetsplatsen.

Även i samband med ombyggnaden av Slussen i Stockholm fraktas byggmaterialet via pråmtrafik. Varje pråm motsvarar runt 20 lastbilar som annars hade trängts på Stockholms innerstadsgator.

Det krossade berget åker på bandet ut till båten i Sätra hamn. Bandet är cirka 467 meter långt och går med hastigheten 1,6 meter i sekunden.