Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad innebär nationella transportplanen för Stockholm?

Nationella transportplanen 2018-2029 är nu beslutad av regeringen. − Den nya planen ligger i linje med vårt förslag, som ska bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Det ställer stora krav på att infrastrukturen hänger med i utvecklingen. Med en ny nationell plan, som omfattar 622 miljarder kronor till åtgärder för att underhålla och utveckla statlig infrastruktur, ökar möjligheterna för Trafikverket att utveckla regionen för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut

Nya nationella transportplanen innebär ett ökat fokus på järnvägen. Kraftigt ökade medel till järnvägsunderhåll skapar förutsättningar att återställa järnvägens funktionalitet på de stråk som hanterar landets viktiga transportflöden för pendling och godstrafik. Här är till exempel renoveringen av järnvägen genom centrala Stockholm, den så kallade Getingmidjan, något av det mest komplexa och tidskritiska som Trafikverket gör på järnvägen under de kommande åren 2018-2020.

Helena Sundberg
Helena Sundberg

− Samtidigt fortsätter vi bygget av Mälarbanan, och vi utvecklar också järnvägsstationer till smidiga bytespunkter. Stockholms Centralstation ska anpassas och moderniseras för framtidens behov. I Barkarby ska vi bygga om den befintliga stationen till en modern knutpunkt för buss, tunnelbana, pendeltåg och regionala tåg, säger Helena Sundberg.

Näringslivets konkurrenskraft stärks med effektiva transporter

För att främja ett konkurrenskraftigt näringsliv görs viktiga åtgärder i järnvägssystemet som att bygga om Hagalunds godsbangård för ökad kapacitet. Kapaciteten för sjöfarten förbättras bland annat genom åtgärder i farleden från Landsort till Södertälje. Trafikverket förbättrar också kapaciteten på väg med E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.

− Tvärförbindelse Södertörn blir en säkrare väg för alla trafikanter, inte minst för gående och cyklister som får en ny gång- och cykelväg längs hela Södertörn. Den stora mängd godstrafik som trafikerar Södertörn får nya möjligheter att ta sig fram, och därmed avlastas det regionala vägnätet, säger Helena Sundberg.

Satsning på hållbara städer

I den nya planen finns ökat utrymme för stadsmiljöavtal, som skapar förutsättningar för fler persontransporter i städer med kollektivtrafik och cykel. Medfinansiering av storstadsförhandlingarna för att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet görs i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. I Stockholmsområdet omfattar överenskommelsen bland annat tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan, ny tunnelbanestation, Spårväg syd samt utbyggnad av Roslagsbanan.

Ny teknik och digitalisering skapar morgondagens transportsystem

Den nationella planen bidrar på olika sätt till en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering av transportsystemet. En utbyggnad av en pilotsträcka för elvägar ska påbörjas, med målsättningen att vara i drift år 2021.

– Ny teknik är centralt för att transportsystemet ska klara trycket när befolkningen växer. Till exempel ska ett nytt system för förbättrad trafikstyrning och framkomlighet införas på Essingeleden. Men minst lika viktigt är att bryta ny mark för klimatsmarta vägtransporter, och därför stöttar vi innovativa utvecklingsprojekt. Elvägen eRoadArlanda, som invigdes i Rosersberg i april, är en svensk innovation och är den första i sitt slag i världen där både gods- och personfordon kan laddas medan de kör, säger Helena Sundberg.

Tuffa prioriteringar

Även om Helena Sundberg kan konstatera att den nya nationella planen ligger helt i linje med Trafikverkets planförslag kunde inte alla önskemål rymmas. Det är tuffa prioriteringar när behoven är stora, och alla behov prioriteras nationellt mot varandra för ett så optimalt nyttjande som möjligt av medlen. Det innebär att vissa vägar har prioriterats ned. E4 Arlanda-Glädjen finns inte med i den nya planen. Helena kommenterar att det är ett bekymmer eftersom framkomligheten är dålig redan idag, och förväntas förvärras under planperioden.
− Vi kommer att undersöka om det går att göra ytterligare trimningsåtgärder på sträckan, och även genomföra förberedelser för ett snabbt genomförande om sträckan kommer med i kommande nationella plan.

Under den förra planperioden hade Trafikverket i uppdrag att utreda en östlig vägförbindelse för att knyta ihop Norra och Södra Länken. I den nya nationella planen är dock inte Östlig förbindelse med.

− Med hänsyn till att Östlig förbindelse är ett utpekat riksintresse är Trafikverkets ambition att det ska finnas en fortsatt framtida planerings- och genomförandemöjlighet av en Östlig förbindelse. Vi kommer därför att genomföra vissa ytterligare utredningar så att vi har ett underlag för att precisera riksintresset. I det fortsatta arbetet med riksintressepreciseringen samarbetar vi med berörda kommuner för att samordna oss med planerad stadsutveckling, säger Helena Sundberg.

Trafikverket rustar sig för ett omfattande genomförande

Den nya planen är än mer omfattande än föregående plan. Detta kommer att ställa krav på Trafikverket, men även på samarbetspartners. Det handlar om att förbereda såväl den svenska som den utländska leverantörsmarknaden för kraftigt ökande inköpsvolymer på underhållssidan. Samtidigt måste Trafikverket säkra upp personalresurser.

− Vi har en stor, utmanande och spännande uppgift framför oss. När nu inriktningen är beslutad är vår främsta uppgift att säkerställa att utifrån detta skapa bästa tillgängligheten i och till Stockholm, säger regiondirektör Helena Sundberg.

Regeringen om nationella planen (extern webbplats)