Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetare i gula arbetskläder vid en vägkant där det kommer rök ur brända delar av vegetationen.

Trafikverkets underhållentreprenör utför en naturvårdsbränning. Foto: Klas Andersson Väg och miljö.

Eldning för blommor och bin

Under våren 2019 utförde Trafikverkets underhållsentreprenör en naturvårdsbränning i en artrik vägkant mellan Stockholm och Uppsala. I vägkanten växer den fridlysta och hotade backsippan som gynnas av att vegetationen omkring den bränns av.

En naturvårdsbränning är en planerad brand i ett avgränsat område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden. Genom att bränna marken hålls gräset tillbaka och blommande växter som har svårt att konkurrera med högt gräs får en chans att sprida sina frön.

Samarbete för rätt och säker bränning

Projektet har genomförts tillsammans med naturvårdskonsulenter som bland annat var med och märkte upp vilka områden som skulle brännas. Under själva bränningen var också Räddningstjänst med för att säkerställa att branden var kontrollerad och för att släcka när bränningen var färdig.

Backsippor. 

Över 450 blommande och knoppande individer redan efter ett år

Sarah Johannesson är miljöspecialist på Trafikverket och har varit med från början i projektet. I april 2020, ett drygt år efter bränningen, besökte hon platsen igen. Även om det är för tidigt att utvärdera projektet och ytterligare åtgärder kan behövas är Sarah nöjd.

– Det var häftigt att se så många backsippor blomma samtidigt. Jag räknade till över 450 blommande och knoppande individer. Marken ser bra ut. Det finns inte så många stora grästuvor och vegetationstäcket är mindre, säger Sarah Johannesson.

Nästan tio miljarder till riktade miljöåtgärder

Naturvårdsbränningen för backsippor utfördes längs en 50 meter lång sträcka. Den kostade 47 000 kr och finansierades med en speciell pott av pengar som ska användas för att åtgärda miljöbrister i befintlig infrastruktur, så kallade riktade miljöåtgärder.

– Trafikverket ska utveckla och underhålla transportsystemet på ett hållbart sätt. Vi ska påverka ekosystemet så lite som möjligt. Genom att göra till exempel naturvårdsbränningar förbättrar vi ekosystemets villkor och åtgärdar miljöbrister i infrastrukturen, säger Sarah Johannesson.

Under planperioden 2018-2029 har Trafikverket 9,6 miljarder till riktade miljöåtgärder inom landskap, vatten, förorenad mark samt buller och vibrationer.