Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Resenärer som kliver på och av tvärbanan

Trafikverket delar ut 384,4 miljoner kronor till mer hållbara stadsmiljöer i Stockholmsregionen

Kommuner och regioner beviljas statligt stöd med nästan 700 miljoner. Mer än hälften går till Stockholmsregionen för bland annat fortsatt utbyggnad av spårväg.

- Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Stödet ska bidra till att hållbara stadsmiljöer utvecklas genom att åtgärder som bidrar till att persontransporter med kollektivtrafik eller cykel ökar. Stöd kan också ges till hållbara godstransportlösningar, säger Erika Hägg samhällsplanerare på Trafikverket.

Nästan 400 miljoner kronor till fortsatt utbyggnad av spårväg i Stockholmsregionen

Det är Region Stockholm, Stockholms stad och Sundbybergs kommun som beviljas stöd med maximalt 384,4 miljoner kronor.

- Cirka 310 miljoner kronor, går till en fortsatt utbyggnad av spårväg i Stockholmsregionen via den andra etappen av tvärbanans Kistagren. De andra 70 miljonerna går till en gång- och cykelbro över Enköpingsvägen i Sundbyberg och gång- och cykeltunnel inklusive gång- och cykelstråk mellan Annedal och Solvalla i Stockholms stad, berättar Erika Hägg.

Kommuner och regioner åtar sig att genomföra motprestationer

För att beviljas statligt stöd via stadsmiljöavtalen åtar sig kommuner och regioner att genomföra motprestationer. Motprestationerna kan inte vara samma åtgärder som får statligt stöd, utan ska bestå av andra åtgärder på kommunal och regional nivå.

- I årets avtal ingår totalt 100 huvudmotprestationer, varav 12 i vår region. Den största delen i vår region är ytterligare åtgärder för kollektivtrafik, cykel- och gångväg, där vissa är genomförande av åtgärder och andra är steg framåt i processen som beslut och strategier. Två är detaljplaner för cirka 700 bostäder, avslutar Erika Hägg.