Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över en cykelväg och omgivande lugn trafikmiljö. En flicka cyklar på cykelbanan, sedd bakifrån.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket delar ut 99 miljoner kronor till satsningar på cykel, kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö

Genom statlig medfinansiering kan alla kommuner i länet och regionen ansöka om stöd för åtgärder som gör det enklare att cykla och resa kollektivt, men också för förbättringar av trafiksäkerheten och miljön.

Genom statlig medfinansiering kan alla kommuner i länet och regionen ansöka om stöd för åtgärder som gör det enklare att cykla och resa kollektivt, men också för förbättringar av trafiksäkerheten och miljön.
I år har fler kommuner ansökt om, och beviljats, bidrag för olika cykelåtgärder.

– Nu delar vi ut 41,9 miljoner kronor till de tolv kommuner som beviljats stöd för åtgärder som gör det lättare att välja cykeln. Stödet går i första hand till nya gång- och cykelvägar som bidrar till att de regionala cykelstråken byggs ut men också till cykelparkeringar och belysning på gång- och cykelvägar, säger Anna Blomstedt, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

En åtgärd kan få upp till 50 procent i bidrag från den statliga medfinansieringen men får inte överstiga en total kostnad på 25 miljoner. Det innebär att som mest kan kommunerna få 12,5 miljoner kronor i stöd per åtgärd och den ska tydligt gynna cykel i förhållande till motortrafik och ge god trafiksäkerhet, exempelvis genom bredare cykelbanor och hastighetsäkrade korsningspunkter.

– Vi prioriterar åtgärder som underlättar för barn och unga att cykla till sina aktiviteter, naturområden, idrottsplatser, skolor och liknande, förklarar Anna Blomstedt.

Drygt 57 miljoner kronor går till förbättringar av kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö

Regionen kan söka bidrag för att kunna genomföra förbättringar i kollektivtrafiken och då prioriteras åtgärder för stombussarna, tillgänglighetsanpassningar, trygghetsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder på spår och infartsparkeringar. Kommuner kan även söka statlig medfinansiering för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet. Utöver de 41,9 miljoner som beviljats i stöd till förbättringar för cykel har Trafikverket beslutat att regionen och kommunerna får 57,1 miljoner kronor till förbättringsåtgärder inom kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö.

– Alla åtgärder syftar till att göra det lättare, säkrare och mer attraktivt att resa med såväl kollektivtrafik som cykel. Det handlar om att det ska kännas tryggt och vara enkelt att välja hållbara färdmedel säger Anna Blomstedt.

Ansök om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhet och miljö