Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Omfattande reparationsarbeten efter urspårningen i Häggvik

Nu pågår ett omfattande reparationsarbete på järnvägssträckan mellan Sollentuna och Häggvik, norr om Stockholm. Anledningen är att det godståg som spårade ur natten till den 11 februari vid Häggviks station orsakade stora skador på järnvägsanläggningen.

– Under de närmsta sex veckorna behöver vi därför arbeta dygnet runt med att reparera de skador som urspårningen orsakat, både på räls, järnvägsanläggning och intilliggande spår. Totalt rör det sig om närmare 3 km tågräls som behöver bytas ut och ersättas med ny. Och delar av reparationsarbetet kommer att innebära buller som kan upplevas som störande, berättar Kjell Backman, projektledare på Trafikverket.

Efter att godståget bärgats genomfördes flera utredningar och besiktningar av skadeläget och nu pågår rivningsarbetet av de trasiga delarna i anläggningen samtidigt som vi kör ut slipers och förbereder makadambädden i spåret. Dessa arbeten beräknas bli klara under v 11.

Därefter startar arbetet med att bygga det nya spåret vilket uppskattas ta ca fem veckor. Under vecka 12 kommer spårbyteståget att lägga ut slipers och räls vilket troligen sker nattetid och kan upplevas som störande. I veckan därpå, v 13, utförs växelbyggnationer och vi börjar svetsa ihop rälen, ett arbete som kan orsaka mer buller då vi behöver använda både kap- och slipmaskiner. Slutligen utförs spårriktningsarbetet vilket tar ungefär en vecka, därefter kan tågtrafiken återupptas i full kapacitet igen.

– För att underlätta för pendeltågstrafiken arbetade vi först med att så snabbt som möjligt kunna öppna det ena av de två skadade spåren. Det spåret öppnades måndagen den första mars. Det innebär att på vardagar mellan kl. 05:00-20:00 kommer norrgående pendeltåg kunna stanna på samtliga stationer men i södergående riktning kommer pendeltågen inte kunna stanna vid Häggvik och Sollentuna, säger Kjell Backman.

Nattarbete av säkerhetsskäl

När vi påbörjar arbetet med att bygga de nya spåren kommer stora delar av arbetet att utföras nattetid, mellan kl. 20:00 på kvällen till kl. 05:00 på morgonen. Det gör vi främst av säkerhetsskäl, eftersom då är tågtrafiken avstängd och vi kan arbeta säkert nära spåren men också för att vi ska kunna färdigställa reparationsarbetet så snabbt som möjligt. En del av de arbeten som utförs nattetid kan upplevas som störande för närboende.

Så påverkas tågtrafiken av våra arbeten:
Från och med måndagen den 1 mars påverkas pendeltågstrafiken enligt följande: på vardagar mellan kl. 05-20 kommer norrgående pendeltåg kunna stanna på samtliga stationer. Pendeltågen i södergående riktning kommer däremot inte kunna stanna vid stationerna Häggvik och Sollentuna.
För mer informatin om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

Om du störs av våra arbeten:
Vår ambition är alltid att störa så lite som möjligt under tiden vi bygger och vi väljer arbetsmetoder utifrån det. Perioder då det kan låta lite mer är vecka 12-13 när spårbyteståget lägger ut slipers och räls samt när vi svetsar ihop rälen och använder både kap- och slipmaskiner. Detta arbete pågår både dag och natt. Om du upplever störningar på grund av våra arbeten är du välkommen att ta kontakt med oss, så ska vi på bästa sätt försöka hjälpa dig. Trafikverkets kontaktcenter är öppet dygnet runt: 0771-921 921.