Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Storsatsning på bussresor i Uppsala län

En satsning på 50 miljoner kronor ska utveckla de kollektiva resorna med buss i Uppsala län, främst på landsbygden. Under perioden 2016-2019 kommer över 100 busshållplatser att byggas om och bli mer tillgängliga.

Det är hållplatser med fler än 20 av- och påstigande om dygnet som kommer i fråga för upprustning.
Vägen till och från busshållplatserna för gående och cyklister ska bli säkrare. Bättre cykelparkering i anslutning till hållplatsen, ökad anpassning för funktionshindrade och en allmän uppsnyggning är också delar i ombyggnaden. Trafikverket, Regionförbundet Uppsala län, UL (Upplands lokaltrafik) och berörda kommuner samverkar i projektet.

– Det ska bli tryggare, säkrare och mer attraktivt att ta sig till och från bussen och att resa kollektivt med buss. Vi har samlat pengar från olika, statliga planer till ett kraftfullt paket med gemensam målbild, säger Ylva Gustafsson Höjer, enhetschef på Trafikverket i Region öst.

Som grund för planeringen ligger den strategi för kollektivtrafik som den regionala kollektivtrafik-myndigheten och Regionförbundet Uppsala län har tagit fram. Planeringen görs i samarbete mellan Trafikverket, Regionförbundet, UL och de berörda kommunerna.

Trafikverket handlar upp entreprenaderna och projektleder arbetet med ombyggnaden. Arbetsnamnet för projektet är "100 uppåt".

Vad: Drygt 100 busshållplatser i Uppsala län byggs om.

När:
Ombyggnaden börjar under hösten 2016 och ska vara klar 2019.

Hur:
Närmare 50 Mkr till kollektivtrafikåtgärder, från olika statliga planer, har frigjorts och lagts i en gemensam pott. Ytterligare 12 Mkr läggs på säkerhet på anslutande vägar.

Varför:
Det ska bli mer attraktivt att resa kollektivt med buss, genom att hållplatserna blir säkrare och mer tillgängliga.

Vilka:
Trafikverket, UL och Regionförbundet Uppsala län samarbetar i projektet