Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket föreslår fyra spår Uppsala-Stockholm i nationell transportplan

Trafikverket har överlämnat förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart för totalt 622,5 miljarder kronor.

Ett av förslagen i den nationella transportplanen är att vi möter bostadsbyggandet i Uppsala med satsning på järnväg. Enligt förslaget ska Trafikverket utreda hur en utbyggnad till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen till Stockholm ska se ut. En sådan satsning skulle förbättra kapaciteten, öka tillgängligheten och öka möjligheten för människor att bo längre bort från sin arbetsplats.

En förutsättning för satsningen är att överenskommelser med kommuner om ökat bostadsbyggande kommer på plats.

Ombyggnad av plankorsningarna i centrala Uppsala föreslås också påbörjas under planperioden.

Det kommer att skapa en tryggare och säkrare trafiksituation i centrala Uppsala.

Utgångspunkten i Trafikverkets planförslag är att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Under den kommande planperioden föreslås åtgärder som leder till en upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen, ett konkurrenskraftigt näringsliv, hållbara stadsmiljöer och en tillgänglig landsbygd. Under perioden sker bland annat också satsningar på ökad trafiksäkerhet samt ny teknik och digitalisering.

I regeringens direktiv framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:

333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner. 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar. 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs om planförslaget i sin helhet via nedanstående länk.