Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

dubbelt järnvägsspår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tredubblad kapacitet med dubbelspåret genom Gamla Uppsala

Den 17 september öppnar det nya dubbelspåret genom Gamla Uppsala för full trafik. Det innebär ökad säkerhet, bättre miljö och en utökad kapacitet från 8 till 24 tåg i timmen.

Det nya dubbelspåret i norra Uppsala är cirka 4 kilometer långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle. Vid Gamla Uppsala kyrka har spåret lagts i en 610 meter lång tunnel vilket minskar bullret och förbättrar miljön i det kulturhistoriskt känsliga området.

Byggtiden för hela projektet har varit drygt fyra år, varav cirka tre år för bygget av den nya järnvägen.

Syftet är att minska risken för trafikstörningar, göra det möjligt att köra fler tåg på sträckan samt förbättra säkerheten.

Dubbelspåret är anpassat till den känsliga miljön och tar bort den barriär genom samhället som det gamla enkelspåret skapade. Dessutom minskas bullret och vibrationerna från tågen. Säkerheten har höjts genom att fyra plankorsningar har byggts bort och att stängsel satts upp längs spåret.

Bygget av dubbelspåret i Gamla Uppsala har varit ett drömscenario för arkeologerna. Kunskapen om ett av Skandinaviens mest kända områden med fornlämningar har hittills nämligen varit begränsad. Järnvägsbygget gav en unik möjlighet att undersöka ett 70 000 kvadratmeter stort område med bland annat boplatser och gravar. Analysen av fynden ska resultera i vetenskapliga rapporter och en populärvetenskaplig bok som kommer ut våren 2018.

Välkommen att delta på invigningen den 17 september 15.30 vid Gamla Uppsala skola, Vattholmavägen 95, Gamla Uppsala. Läs mer här

Läs mer om hela byggnationen av dubbelspåret här